• Calling days and hours of the governing body of the National Bank of Moldova for citizens.

  • Sergiu Cioclea, Governor of the National Bank of Moldova

    1st Monday of the month: 14.00-17.00;
    Appointment: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Deputy Governor of the National Bank of Moldova

    4th Monday of the month: 14.00-17.00;
    Appointment: +373 22 822 607.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions to the National Bank of Moldova !

Details

 

Main navigation BNM

Open market operations are the most important monetary policy instrument of the NBM.

Statistics

Операции денежного рынка (операции открытого рынка) являются самым главным инструментом денежной политики НБМ.

Статистика

Total active - 41,740,037 mii Lei
Total obligaţiuni - 38,926,275 mii Lei
Total capital și rezerve - 2,813,762 mii Lei

Emisiunea noiembrie 1993

В мае 2018 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 93.7%, по сравнению с 88.7% в апреле 2018.

În luna mai 2018, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 93.7 la sută, comparativ cu 88.7 la sută în luna aprilie 2018.

Pages