• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Open market operations are the most important monetary policy instrument of the NBM.

Statistics

Операции денежного рынка (операции открытого рынка) являются самым главным инструментом денежной политики НБМ.

Статистика

Total active - 41,740,037 mii Lei
Total obligaţiuni - 38,926,275 mii Lei
Total capital și rezerve - 2,813,762 mii Lei

Emisiunea noiembrie 1993

The activity of the National Bank of Moldova on the foreign exchange market (foreign exchange interventions) is performed in strict compliance with the monetary and foreign exchange policy objectives.

The non-cash foreign exchange market of the Republic of Moldova is determined by the turnover of purchase/sale transactions of the foreign currency that have taken place on different segments of the market, except those performed by the National Bank of Moldova.

Деятельность Национального Банка Молдовы на валютном рынке (валютные интервенции) осуществляется в строгом соответствии с целями денежно-валютной политики Национального банка Молдовы.

Безналичный валютный рынок Республики Молдова характеризуется объёмом операций покупки/продажи иностранной валюты осуществленных в различных секторах рынка, за исключением операций проведенных Национальным Банком Молдовы.

Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară (intervenţiile valutare) se derulează în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare şi valutare ale BNM.

Pagini