• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Elaborarea conceptului Strategiei Naţionale a Educaţiei Financiare - în discuţie la BNM

Participanți: 
reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului educaţional şi ai societăţii civile, experţi din mediul educaţional şi participanţi la piaţa financiară din Republica Moldova, analişti economici, precum şi parteneri externi.

Astăzi, Banca Naţională a Moldovei a demarat discuţiile asupra elaborării conceptului Strategiei Naţionale a Educaţiei Financiare. Acestea s-au desfăşurat în cadrul unei conferinţe ce a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului educaţional şi ai societăţii civile, experţi din mediul educaţional şi participanţi la piaţa financiară din Republica Moldova, analişti economici, precum şi parteneri externi.

Evenimentul s-a încadrat în mod elocvent în desfăşurarea Săptămînii Internaţionale a Educaţiei financiare şi a proiectului iniţiat de Banca Naţională cu acest prilej - ”Deschide inima spre educaţia financiară”.

Experţii au subliniat că educaţia financiară este un proces cu implicaţie social-economică largă, menţionînd însemnătatea responsabilizării unui număr cît mai mare de instituţii.

Discuţiile au cuprins identificarea grupurilor-ţintă pentru educaţia financiară, prioritate acordîndu-se copiilor şi tinerilor. Astfel, se va realiza posibilitatea unui efect pe termen lung, la diferite niveluri ale societăţii.

Alte grupuri-ţintă ar include  persoanele cu dizabilităţi, migranţii şi beneficiarii de remiteri de peste hotare, femei şi studenţi. Aceştia din urmă constituie şi un potenţial apreciabil de formatori, care în timp vor transmite cunoștințele acumulate spre diferite segmente ale publicului. Totodată, vorbitorii au accentuat legătura directă dintre incluziunea socială şi cea financiară. Astfel, programele de educaţie incluzivă aplicate actualmente în Republica Moldova reflectă un sistem de protecţie a copilului. Acestea deseori au tangenţe financiare, cum ar fi angajarea în cîmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi.

Participanţii la eveniment au discutat despre instrumentele educaţiei financiare aplicate cu succes la noi şi în alte țări şi despre necesitatea constituirii unui set optim intersectorial, dar şi general.

La finalul discuţiilor, s-a decis detalierea propunerilor avansate pentru a fi încorporate într-un proiect preliminar al conceptului Strategiei Naţionale a Educaţiei Financiare. Acesta urmează să fie examinat la şedinţa următoare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și