• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.12.2015

Hotărîrea CE al BNM nr. 131 din 10 decembrie 2015 cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.340-346 din 18.12.2015, art.2639

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.131
din 10 decembrie 2015

Cu privire la modificarea Instrucțiunii  cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52  din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se abrogă punctele 3.4, 4.4 și 5.2 din Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219), cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ultimele rapoarte „Raport privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” și „Raport privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” întocmite conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la Instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărîre, se vor prezenta pentru luna decembrie 2015, cel tîrziu la data de 10 ianuarie 2016.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Preşedintele
Comitetului executiv

Dorin DRĂGUȚANU