• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.09.2019

Norme cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Naţională a Moldovei ca garanţii la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin HCE al BNM nr.211/2019 (în vigoare 23.09.2019)

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.261-268 din 23.08.2019, art.1449

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr. 211
din 8 august 2019

(în vigoare 23.09.2019)

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
______________________
nr.1481 din 12 august 2019

Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.a) și lit.e), art.11 alin.(1), art.15, art.18 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Normele cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor (se anexează).


Vicepreședintele
Comitetului executiv

Vladimir MUNTEANU


Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.211 din 8 august 2019

NORME
cu  privire la evaluarea activelor acceptate
de Banca Naţională a Moldovei ca garanţii la acordarea creditelor băncilor 

 

Descarcă:       PDF       DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).