• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.01.2018

Post vacant: Economist coordonator, Secția rezoluție bancară, Direcția rezoluție bancară

Anunț repetat.

 

Cerințe minime obligatorii

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiența profesională în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
 • Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și a unei limbi străine;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

 

Principalele atribuții

 1. Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte structurii care exercită funcția de supraveghere;
 2. Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție;
 3. Evaluează măsura în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
 4. Elaborează notificări către bănci și structura care exercită funcția de supraveghere cu privire la obstacolele semnificative în calea posibilității de soluționare.

 

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 • Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţele de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă strănă.
 • Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

 

Tematica Interviului de selectare

 • Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor;
 • Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Recomandăm să consultați bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;
 3. Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;
 4. Standardele internaționale de raportare financiară;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
 7. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997.

 

Termen-limită extins:

- 15 februarie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și