• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.09.2017

Post vacant: Economist coordonator, Direcția cercetări economice, Departamentul cercetări economice și aplicate

 

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției și departamentului:

 • Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice din cadrul BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare şi financiare;
 • Elaborarea Planului de Cercetări Economice şi Aplicate a BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare şi financiare;
 • Identificarea priorităţilor şi necesităţilor strategice şi tactice de cercetări economice şi implementarea programelor de cercetare, ţinând cont de schimbările în abordările ştiinţifice existente;
 • Efectuarea analizelor, studiilor şi cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice din cadrul BNM, Planul de Cercetări Economice şi Aplicate a BNM, planurile de cercetare aprobate, indicaţiile membrilor CE BNM şi solicitările subdiviziunilor BNM, de sine stătător sau în colaborare cu subdiviziunile BNM;
 • Analiză, studierea şi cercetarea factorilor, dezechilibrelor şi riscurilor, ce pot afecta realizarea obiectivului fundamental şi atribuţiilor de bază a BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de masterat, preferențial doctorat, în domeniul statisticii/matematicii/econometriei/economie, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, EViews, Matlab;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

 

Principalele atribuții:

 1. Identificarea priorităților și necesităților strategice și tactice de cercetări economice;
 2. Efectuarea analizelor, studiilor și cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM;
 3. Analiză, studierea și cercetarea factorilor, dezechilibrelor și riscurilor;
 4. Publicarea lucrărilor științifice, de cercetare și a caietelor de studii;î
 5. Organizarea seminarelor, conferințelor, meselor rotunde, întâlnirilor informale și colaborarea cu experți, cercetători, instituții naționale și internaționale din domeniul educației și științei.

 

Termenul-limită:

- 6 octombrie 2017.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm studierea bibliografiei propuse înainte de a aplica pentru concurs:

Bibliografie recomandată

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Manuale de macroeconomie, Statistica generală, Econometrie generală.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).