• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.04.2020

Post vacant: Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea politicii monetare și publicații

Anunț repetat

 

Scopul postului:

 • Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului decizional și de informare despre realizarea politicii monetare și de asigurare cu date statistice sistematizate a Departamentului politică monetară.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență în domeniul financiar-bancar, statisticii și analizei macroeconomice, minim 1 an;
 3. Cunoașterea limbilor română și engleză la nivel avansat;
 4. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator;
 5. Utilizarea aplicațiilor de redactare texte, prezentări, calcul numeric, analiză statistică (inclusiv Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demetra, Latex etc.).
 6. Cunoștințe despre:
    - Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital) și relațiile acestora față de echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
    - Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistem monetar, cerere și ofertă de monedă, sistem financiar, bancă centrală, sistem de plăți, piață monetară, teorie monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistică monetară și financiară);
    - Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței seriilor de timp);
    - Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
    - Alte abilități: comunicare verbală și în scris eficientă; întocmirea documentelor oficiale; soluționarea situațiilor complicate; luarea de decizii; învățare și dezvoltare continuă; lucru în echipă;
    - Atitudini: integritate; responsabilitate; profesionalism; orientare către rezultate; credibilitate; perseverență.

 

Principalele atribuții:

 • Realizarea procesului de compilare, redactare economică, redactare tehnică, prezentare pentru publicare a documentelor, rapoartelor întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei ce țin de competența Departamentului politică monetară;
 • Elaborarea și prezentarea pentru publicare a comunicatelor de presă și a altor informații;
 • Realizarea procesului de asigurare cu date statistice sistematizate și adaptate pentru elaborarea de analize economice și prognoze;
 • Elaborarea și efectuarea prezentărilor ce țin de competența direcției;
 • Participarea la elaborarea documentelor de politică monetară;
 • Elaborarea și examinarea documentelor, rapoartelor, comunicatelor, actelor normative și metodologice, ce țin de competența direcției.

 

Termen-limită:

 • 15 mai 2020.

 

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografia recomandată:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 • Rapoartele asupra inflației;
 • Rapoartele anuale a BNM;
 • Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și