• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situațiile financiare condensate pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2016Situațiile financiare condensate pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2016

 

Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situaţiile financiare condensate ale Băncii sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi conform Standardului Internaţional de Contabilitate 34 (IAS 34) – „Raportarea financiară interimară”.

Situaţiile financiare condensate nu cuprind toate informaţiile şi dezvăluirile solicitate în Situaţiile financiare anuale, şi trebuie analizate împreună cu Situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF).

Situaţiile financiare condensate sunt întocmite conform aceloraşi politici contabile, principii şi metode de evaluare a activelor, obligaţiunilor, capitalului şi rezervelor, veniturilor şi cheltuielilor, aplicate la întocmirea celor mai recente Situaţii financiare anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Situaţiile financiare condensate sunt prezentate în lei moldoveneşti (MDL), unitatea monetară a Republicii Moldova, rotunjite la cea mai apropiată valoare exprimată în mii lei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: