• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Educația financiară

Image: 
Active image: 
Full view image: 
Full view image hover: 
Found image: 
Found image intensive: 

Open market operations are the most important monetary policy instrument of the NBM.

Statistics

Операции денежного рынка (операции открытого рынка) являются самым главным инструментом денежной политики НБМ.

Статистика

Автоматизированная система межбанковских платежей (АСМП) состоит из системы валовых расчетов в режиме реального времени и клиринговой системы с расчетом нетто-позиций.

The Automated Interbank Payment System (AIPS) is composed of Real-Time Gross Settlement and the Designated-time Net Settlement system.

Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) este compus din sistemul de decontare pe baza brută în timp real şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă.

Asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus constituie cel mai important obiectiv al BNM, deoarece aceasta contribuie la crearea unui cadru economic relativ stabil care permite dezvoltarea economică şi asigurarea unui nivel susţinut al creşterii economice.

CHIBOR and CHIBID reference rates shall be determined by the fixing agent (Bloomberg Finance L.P) every working day at 11:00 a.m. local time, by applying the rules laid down in the Regulation on CHIBOR and CHIBID reference rates.

Statistics

Ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID se determină de către Agentul de fixing (Bloomberg Finance L.P) în fiecare zi lucrătoare la ora 11:00, ora locală, prin aplicarea regulilor stipulate în Regulamentul privind ratele de referinta CHIBOR si CHIBID.

Statistica

Индикативные ставки CHIBOR CHIBID определяются Агентом fixing (Bloomberg Finance L.P) каждый рабочий день в 11:00, по местному времени, путем применения правил, установленных в Регламенте об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID.

Статистика

Pagini