• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Educația financiară

Image: 
Active image: 
Full view image: 
Full view image hover: 
Found image: 
Found image intensive: 

Open market operations are the most important monetary policy instrument of the NBM.

Statistics

Операции денежного рынка (операции открытого рынка) являются самым главным инструментом денежной политики НБМ.

Статистика

Данный график является ориентировочным и включает только операции, проводимые на регулярной основе через аукционы.

This schedule is indicative and include only periodicaly transactions conducted via auctions.

Acest calendar este orientativ şi include numai operaţiunile periodice desfăşurate prin intermediul licitaţiilor.

Счета внешнеэкономической деятельности Республики Молдова включают платежный баланс,  международную инвестиционную позицию и валовой внешний долг, составление которых является одной из основных функций Национального банка Молдовы (в соответствии с Законом “О Национальном банке Молдовы” № 548-XIII от 21 июля 1995).

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova includ balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională și datoria externă brută, a căror elaborare este o funcţie de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (conform Legii  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”).

The International accounts of the Republic of Moldova comprise the balance of payments, international investment position and gross external debt, the compilation of which is one of the core functions of the National Bank of Moldova (according to the Law on the National Bank of Moldova no.548-XIII of 21 July 1995).

The National Bank of Moldova (NBM), the National Commission for Financial Markets (NCFM), the Ministry of Education, Culture and Research, and the Centre for Excellence in Economics and Finance signed a Memorandum of Understanding for training specialists in the financial and banking field.

Pagini