• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.06.2022

Post vacant: Economist principal responsabil de indicatorii privind investiții directe și de portofoliu, alte participații în cadrul CI și elaborarea Anchetei Coordonate a investițiilor străine

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

a) Studii și calificări:

 1. Studii superioare în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice), cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Competențe certificate în domeniul TI.
 3. Experiența de lucru în statistică, contabilitate, economie de minimum 2 ani;
 4. Utilizator avansat al registrelor de calcul şi bazelor de date. Cunoașterea SQL la nivel începător spre mediu;
 5. Capacitate de analiză și sinteză a volumelor mari de informație;
 6. Abilități de planificare și executare a proiectelor pe termen mediu și lung, de descriere a  algoritmilor și elaborare a caietelor de sarcini;
 7. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 8. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
 9. Cunoașterea limbii de stat și limbii engleze la un nivel cel puțin mediu.

b) Competențe comportamentale:

 • Capacitate de a lucra independent, sub presiunea  termenelor limită;
 • Capacitatea de însușire rapidă a metodelor noi de lucru;
 • Receptivitate la idei noi și inițiativă constructivă;
 • Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Studii în domeniul TI;
 • Studii de masterat;
 • Experiența de lucru în domeniul TI, sau în domeniul macroeconomiei;
 • Cunoştinţele în domeniul BigData;
 • Cunoştinţele în domeniul macroeconomiei.

 

Principalele atribuții:

 1. Organizează sursele informaționale și perfecționează sistemului de colectare a datelor ce vizează statistica articolelor în responsabilitate (lucrul cu baze de date);
 2. Participă la revizuirea formularelor statistice existente și elaborarea unor noi formulare pentru necesitățile sectorului în responsabilitate.
 3. Analizează și compară informația din diferite surse, în vederea asigurării relevanței și excluderii dublării la sectoarele în responsabilitate;
 4. Elaborează tabelele de lucru aferente sectoarelor în responsabilitate, calculează indicatorii agregați (total, regionali, cu detaliere pe țări): fluxuri și stocuri și îi înregistrează în bazele de date a balanței de plăți și a poziției investiționale internaționale
 5. Elaborează mecanismul de contrapunere automatizată logică și de calcul, în mai multe etape succesive, a informației similare din sursele de bază.și efectuează trimestrial contrapunerea informației din bazele de date 1-BP și 1-Invest, la nivel de operațiune/entitate economică.
 6. Reconciliază datele la contul financiar al Balanței de Plăți ediția VI cu contul financiar al Balanței de Plăți ediția V (la sectoarele în responsabilitate);
 7. Formulează propuneri pentru automatizarea sectoarelor în responsabilitate, descrie algoritmii, elaborează sarcinile tehnice respective.
 8. Asigură mentenanța curentă a procesului tehnologic actual fondat pe lucru la nivel de interpelări/programe la necessitate operează independent sau prin solicitare ajustări curente
 9. Elaborează la solicitarea indicatori statistici suplimentari în baza informației primare de la sectorul în responsabilitate
 10. Asigură veridicitatea, obiectivitatea și integritatea informației statistice, păstrarea secretului de stat și comercial precum și anonimatul persoanelor ce raportează informația.

 

Termenul-limită:

 • 20 iulie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 • Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 • Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională;
 • Statisticile privind CI plasate pe web BNM la compartimentul STATISTICI ȘI PUBLICAȚII și BDI.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și