• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.10.2008

Hotărârea CA al BNM nr.15 din 26.03.1997 privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.29/50 din 01.05.1997

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 15
din 26.03.1997

privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor
de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului

 

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 102 din 23.04.1998, MO al R. Moldova nr. 49 din 28.05.1998
HCA al BNM nr. 386 din 23.12.1999, MO al R. Moldova nr. 1-4 din 06.01.2000

HCA al BNM nr. 171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr. 180-181 din 3.10.2008

Întru executarea articolelor 11, 39 şi 44 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în scopul stabilirii mecanismului referitor la autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Pentru a obţine autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului (inclusiv organele administraţiei publice locale) banca trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
[Pct.I completat prin Hot.BNM nr.386 din 23.12.99]
1. Să activeze minimum trei ani după obţinerea licenţei privind desfăşurarea activităţii financiare.
[Pct.1 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]
2. Să nu aibă în decursul ultimilor doi ani evidenţe privind încălcarea cerinţelor prudenţiale prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei,în urma cărora Banca Naţională a Moldovei a aplicat măsuri de remediere (cu excepţia avertismentului).
[Pct.2 completat prin Hot.BNM nr.102 din 23.04.98]
3. Să nu fie în decursul ultimului an obiectul aplicării măsurilor de remediere din partea Băncii Naţionale a Moldovei cu excepţia avertismentului.
[Pct.3 completat prin Hot.BNM nr.102 din 23.04.98] 
[Pct.4 exclus prin Hot.BNM nr.102 din 23.04.98]

II. Pentru a obţine autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului, banca prezintă o cerere scrisă. În decurs de 14 zile Banca Naţională a Moldovei aprobă sau respinge cererea, înştiinţînd în scris banca despre decizia sa.

III. În cazul în care banca va încălca cerinţele nominalizate în punctele 2-4, Banca Naţională a Moldovei va interzice băncii de a accepta depozite de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului.

IV. Nu este necesară autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria statului şi de la alte organe ale statului, în cazul în care statul, reprezentat prin organul administraţiei publice centrale, deţine pachetul de control în banca în cauză.
[Pct.IV introdus prin Hot.BNM nr.386 din 23.12.1999]

V. Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu Musteaţa) să întreprindă măsuri necesare pentru îndeplinirea prezentei hotărîri de către băncile comerciale.

VI. Controlul asupra îndeplinirii acestei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu Musteaţa).

VII. Prezenta hotărîre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).