• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.10.2018

Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 237 din 26 septembrie 2018 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr. 237
din 26 septembrie 2018

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat
de plăți interbancare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. f), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 27 alin.(1)  lit. c), art. 491 alin. (2) lit. b), 492 și 493 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, art.144), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 770 din 3 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:
1) Subpunctul 2.5 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
„h) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.”;
2) La subpunctul 2.10, cuvintele „Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei” se substituie cu textul „persoanei juridice care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază și al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, iar textul „Planul de conturi al evidenței contabile a” se substituie cu cuvântul „reglementările”;
3) La subpunctele 2.11 și 2.12 cuvântul „filialei” se substituie cu cuvântul „sucursalei”;
4) În Anexa 1:
a) în rândul 006, după cuvintele „Transferuri inițiate de către BNM” se completează cu textul „/Persoana juridică care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază”;
b) în  rândul 099, după cuvintele „de politică monetară ale BNM” se completează cu textul „/Persoana juridică care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază/ Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor”, textul „MT103 (SDBTR)” se exclude, după cuvintele „Transferuri inițiate de BNM” se completează cu textul „/Persoana juridică care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază/ Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor”, iar textul „de către BNM a” și cuvântul „fiscal” se exclud;
c) în rândul 108, după textul „Transferuri privind creditele „overnight” acordate conform cererii” se completează cu cuvintele „și în mod automat”, abrevierea „BNM” se substituie cu textul „persoana juridică care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază”, după cuvântul „acordării” se completează cu textul „de către BNM”, după cuvântul „rambursării” se completează cu textul „către BNM a”, iar la final se completează cu textul „și pentru acoperirea „overdraft”-ului”;
d) rândul 109 se exclude;
5) În Anexa 3:
a) după rândul „Prioritățile 1-15” se completează cu rândul „Prioritățile 16-20” cu următorul cuprins:

„Prioritățile 16-20

pentru operațiunile inițiate de persoana juridică care desfășoară activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare ca activitate de bază în sistemul DBTR în regim de urgență”

b) în rândul „Prioritățile 16-50”, numărul „16” se substituie cu numărul „21”;
6) În Anexa 4:
a) în rândul 1, numărul „2.50” se substituie cu numărul „2.75”;
b) în rândul 2, numărul „0.25” se substituie cu numărul „0.50”;
c) în rândul 4, numărul „0.25” se substituie cu numărul „0.50”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2018.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).