• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.11.2018

Post vacant: Inginer consultant responsabil de suport si calitate

Anunț repetat

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă. 

 

Cerințe suplimentare:

(vor constitui un avantaj)

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.).

 

Principalele atribuții:

 1. Gestionarea identității, accesului autorizat și securizat la SI
 2. Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului la la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 3. Crearea profilelor pentru aplicații noi, înnoirea și optimizarea celor existente, inventarierea, urmărirea lor și furnizarea de informații necesare la necesitate;
 4. Elaborarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.
 5. Monitorizarea Serviciului de Protecție Antivirus (PAV) și Serviciului de Update al Sistemelor de Operare și a produselor Software Microsoft (WSUS) pentru menținerea unui grad înalt de protecție la accesarea SI de pe resursele exploatate de utilizatorii BNM.
 6. Menținerea evidenței materiale a resurselor software IT, managementul procesului de inventariere a componentelor și modulelor soft în exploatare IT;
 7. Înregistrarea și darea în exploatare a resurselor software IT achiziționate ; scoaterea din exploatare la finele ciclului de viață; sau transmiterea către alte instituții a resurselor IT convenite;
 8. Monitorizarea indicelor de performanță a resurselor SI BNM;
 9. Monitorizarea nivelului de accesibilitate și performanță a serviciilor în exploatare utilizatorilor SI BNM.
 10. Crearea rapoartelor de disponibilitate a serviciilor și a indicelor de performanță a lor.
 11. Agrearea, ajustarea nivelului de performanță și disponibilitate serviciilor cu subdiviziunile BNM.
 12. Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 13. Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 14. Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare.

 

Termen-limită:

- 30 noiembrie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și