• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2022

Post vacant: Contabil coordonator responsabil de operațiuni monetar-valutare

Anunț repetat

 

Atribuțiile secției:

 • Reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM, conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executarea documentelor de plată prezentate de către clientela BNM..

 

Obiectivele postului:

 • Înregistrarea sistematică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul Secției operațiuni monetar-valutare, specificate ca atribuţii ale postului.

Contabilul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
 • respectarea prevederilor SIRF şi cadrului legal în vigoare;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • creşterea calităţii procesului de evidenţă contabilă.

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Cunoştinţe aferente SIRF, actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile, actelor normative şi reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 3. Cunoaşterea modalităţii efectuării şi reflectării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare (monetar-valutare)
 4. Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel de bază);
 5. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii post universitare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul evidenței contabile.”

 

Principalele atribuții:

 • Contabilizarea, analiza și monitorizarea tranzacţiilor privind:
 • Operaţiunile de politică monetară  ale BNM (certificatele BNM, depozite și credite overnight, operațiuni REPO, operațiuni de intervenție valutară la vedere și termen etc.);
 • Operaţiunile privind gestionarea rezervelor valutare (depozite, tranzacții cu valori mobiliare în valută străină, plăți/încasări din/în conturile Nostro etc.);
 • Operațiunile cu organizațiile financiare internaționale (credite, deservire bancară etc.);
 • Operaţiunile de deservire bancara a entităților ce dețin conturi bancare deschise in BNM (bănci, Ministerul Finanţelor, societăți de plată etc.).

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor:

 • 11 iulie 2022.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările ulterioare.
 3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și