• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.06.2022

Post vacant: Economist coordonator responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

Anunț repetat

 

Obiectivele Direcției sunt:

 1. Asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice în adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor Băncii Naționale;
 2. asigurarea elaborării unor analize complexe, care vor constitui un suport pentru luarea deciziilor de politică macroprudențială;
 3. înaintarea propunerilor de atenuare a efectelor riscurilor sistemice identificate și a unor posibile soluții de acțiune în situații de incertitudine, inclusiv de tipul recomandărilor și avertizărilor, pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor BNM.

 

Scopul general al postului este:

 • Analiza sistemului financiar, a indicatorilor solidității financiare, a nivelurilor de risc în activitatea băncilor în scopul identificării riscurilor ce pot afecta stabilitatea financiară.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de licență, ciclul I, în domeniul economic, statistic sau matematici aplicate cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective.
 • Experiență de minim 1 an în domeniul economic;
 • Cunoștințe de bază în domeniile: teoria economică, teoria statistică, econometrie;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoștințe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea bancară;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel, cel puțin, intermediar.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență în realizarea de analize macroeconomice și/sau financiare;
 • Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional;
 • Cunoștințe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab).

Competențe comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Abilități de analiză și cercetare;
 • Spirit de creativitate și inițiativă.

 

Principalele atribuții:

 1. Participă la elaborarea studiilor și metodologiilor întru asigurarea monitorizării stabilității financiare a sectorului bancar;
 2. Efectuează analize necesare pentru identificarea riscurilor din sectoarele principale ale economiei, care pot afecta stabilitatea financiară;
 3. Analizează evoluția principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar pentru identificarea potențialelor surse de risc sistemic;
 4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;
 5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

 

Termen-limită:

 • 30 iunie 2022.

 

PPentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995;
 • Legea privind activitatea băncilor, nr.202/2017;
 • Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209/2018;
 • Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 • Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și