• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.12.2021

Post vacant: Economist coordonator responsabil de raportare financiară și procesul de creditare

Anunț repetat

 

Scopul funcției vacante

 • Participarea la elaborarea/monitorizarea și raportarea situațiilor financiare ale BNM; participarea la procesul de analiză a indicatorilor financiari ai BNM aferenți raportării financiare IFRS; participarea în procesul de examinare a cererilor de credit; participarea la elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității secției.

 

Cerințe minime obligatorii

 • Studii superioare în domeniul economic sau financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de minimum un an în domeniul contabil sau financiar-bancar;
 • Cunoștințe aferente actelor normative de care se va conduce în activitatea sa;
 • Cunoștințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză și raportare;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel intermediar);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini:
 • Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
    - experiență în analiza financiară, în domeniul contabil sau financiar-bancar;
    - cunoașterea IFRS;
    - abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
    - capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și /sau previziuni;
    - abilitatea de a planifica, implementa și administra informații financiare și sisteme de control;
    - orientare spre acțiune și rezultat;
    - atitudine pozitivă, constructivă.

 

Principalele atribuții

 1. Participă la gestionarea sectorului de analiză financiară (analize, evaluări, calcule indicatori, evoluții, sectoare etc);
 2. Participă la efectuarea lunară a analizei situației financiare a BNM;
 3. Participă la dezvoltarea de metodologii privind generarea/perfectarea rapoartelor financiare;
 4. Participă la perfectarea situațiilor financiare anuale ale BNM în conformitate cu actele normative interne și IFRS;
 5. Participă la pregătirea și totalizarea informațiilor solicitate de auditorul extern în volumul și termenele stabilite;
 6. Examinează cererile de credit și pregătește informațiile necesare organelor de decizie;
 7. Participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent procesului de creditare, bugetare și elaborare a normelor.
 8. Alte funcții și atribuții ce țin de activitatea Secției buget și rapoarte manageriale la indicația conducerii.

 

Termen-limită

 • 31 decembrie 2021.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 cu modificările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și