• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.10.2018

Post vacant: Economist principal pe perioadă determinată responsabil de statistica conturilor internaționale

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Abilități bune de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și în lume;
 3. Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;
 4. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
 5. Cunoașterea limbii de stat și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (cel puțin B2);
 6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 7. Competențe comportamentale:
    - Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;
    - Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor;
    - Atenție la detalii, acuratețe;
    - Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

 

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Studii de masterat;
 • Experiența de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;
 • Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare;
 • Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă);
 • Experiența de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor;
 • Experiența de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

 

Principalele atribuții:

 1. Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;
 2. Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”;
 3. Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba de stat și engleză;
 4. Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse;
 5. Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM;
 6. Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor;
 7. Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative;
 8. Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale.

 

Termen-limită:

 • 31 octombrie 2018.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Test la calculator în privința utilizării aplicațiilor Microsoft Office;
 2. Test scris de analiză a statisticii sectorului extern și de limbă engleză;
 3. Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoştinţele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

 

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din  26.05.2017;
 • Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
 • Codul de practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 • Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 • Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și