• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.06.2022

Post vacant: Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Anunț repetat

 

Atribuțiile secției Cercetări, analize, publicații  sunt:

 • Elaborarea comentariilor analitice și altor publicații și buletine statistice privind evoluția conturilor internaționale și diseminarea indicatorilor CI și publicațiilor analitice aferente.

 

Obiectivele postului:

 • Economistul principal actualizează, analizează, îmbunătățește și diversifică metodele de prezentare a statisticii sectorului extern pe segmentul fluxuri și poziții financiare internaționale.

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

 • Studii economice superioare (master sau alt echivalent) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experienţă de minim 2 ani în domeniul finanțelor, statisticii, economiei;
 • Cunoştinţe în domeniul statisticii macroeconomice, conturilor internaționale;
 • Utilizarea la nivel avansat a aplicațiilor Microsoft Office și aplicațiilor de calcul;
 • Vorbește fluent limba română, cunoaşte limba engleză și rusă la nivel mediu-avansat;
 • Familiarizat cu legislația în domeniu;
 • Competențe: abilități excelente de comunicare, în mod special expunere în scris; lucru eficient cu volume mari de informații; perseverență, învățare și dezvoltare continuă; responsabilitate, onestitate, autonomie, spirit de inițiativă și capacitate de soluționare a problemelor; lucru în echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experienţa de lucru în domeniul macroeconomiei, statisticii macroeconomice;
 • Cunoașterea softurilor statistice și econometrice;
 • Vorbitor fluent de engleză și/sau rusă.

 

Principalele atribuții:

 1. Colectează şi analizează informaţia necesară elaborării comentariilor analitice privind evoluția conturilor internaționale din diverse surse: baza de date WEO (FMI), CDIS (FMI), Statbank (BNS), Comtrade (ONU), OECD.Stat, UNCTAD.Stat, WTO Statistics, baza de date a operaţiunilor bancare internaționale, baza de date a declaraţiilor vamale; informaţii de la ministere, instituţii şi agenţii de resort, rapoartele altor subdiviziuni ale BNM;
 2. Analizează tabelele de lucru elaborate de responsabilii pe sectoare pentru fluxuri și poziții fianaciare;
 3. Creează și menține actualizate seriile dinamice ale indicatorilor statistici aferenți analizei fluxurilor și stocurilor financiare internaționale;
 4. Elaborează materialele analitice trimestriale și anuale aferente conturilor internaționale, compartimentele ”Balanța de plăți – contul financiar” și ”Poziția investițională internațională”;
 5. Verifică corectitudinea altor compartimente din materialul analitic aferent conturilor internaționale;
 6. Participă la elaborarea statisticii ajustată sezonier;
 7. Participă la elaborarea Anuarului statistic ”Conturile internaționale ale Republicii Moldova;
 8. Participă la elaborarea altor materiale analitice din cadrul BNM, precum și la solicitarea instituțiilor de stat sau internaționale;
 9. Participă la diseminarea pe pagina web oficială a BNM a materialelor analitice și datelor privind conturile internaționale;
 10. Colaborează cu Departamentul Tehnologii Informaționale în vederea informatizării activităților de analiză și diseminare a statisticii sectorului extern.

 

Termen-limită:

 • 30 iunie 2022.

 

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene;
 5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și