• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.06.2022

Post vacant: Economist principal responsabil de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experiență:

 • Studii superioare absolvite în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară şi/sau instituţiile de învăţământ respective;
 • Experiență profesională în domeniul economic și/sau financiar-bancar de cel puțin 2 ani;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a reglementărilor elaborate la nivel internațional aferente domeniului. Deținerea certificatelor în acest sens va constitui un avantaj.
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (cel puțin nivel intermediar);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Capacitate de analiză și sinteză.

 

Principalele atribuții:

 1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Procesează, monitorizează şi analizează informația raportată de bănci și alte entități supravegheate de BNM aferentă domeniului combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 3. Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale;
 4. Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii;
 5. Participă la elaborea/avizarea actelor normative;
 6. Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 7. Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

Termen-limită:

 • 4 iulie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Rugăm insistent studierea bibliografiei înainte de a fi invitați la interviu.

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 4. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 5. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 6. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
 7. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
 8. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și