• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.06.2022

Post vacant: Expert principal responsabil de organizare metodologie internă

Anunț repetat

 

Scopul general al postului:

 • Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei sub aspect de organizare metodologie internă, aliniat la obiectivele de activitate și cele strategice ale băncii.

 

Principalele atribuții:

 1. Participă la gestiunea procesului de dezvoltare și optimizare a cadrului normativ intern, inclusiv prin prisma obiectivelor strategice ale BNM, sistemului de gestiune a proceselor, sistemului de gestiune a riscurilor și sistemului de control intern. În speță:
    a. dezvoltă cadrul unitar de gestiune a actelor normative și metodologice interne;
    b. analizează actele normative și metodologice interne aferente proceselor de activitate ale BNM și înaintează propuneri de optimizare a acestora;
    c. coordonează procesul de ajustare a actelor normative și metodologice interne la cadrul unitar de gestiune și la modificarea proceselor de activitate;
    d. participă la dezvoltarea cadrului de gestiune a riscurilor operaționale, gestiunii integrate a riscurilor și aferent sistemului de control intern al BNM;
 2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune metodologie internă și sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM.
 3. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni.

 

Cerințele față de candidați:

 1. Studii universitare economice si/sau juridice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experiență de muncă în unul din domeniile: domeniul economic (financiar-bancar, audit, conformitate, control intern, etc.), juridic nu mai puţin de 2 ani.
 3. Posedarea cunoștințelor aferente legislației în vigoare a Republicii Moldova aferente elaborării actelor normative, ordinea elaborării regulamentelor şi instrucțiunilor, normelor metodologice.
 4. Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, instrumentelor de organizare a cadrului normativ intern al unei organizații va fi considerată un avantaj semnificativ.
 5. Cunoașterea limbii române şi a limbii engleze.
 6. Cunoașterea avansată a aplicațiilor Excel, Word, Power Point.

Abilități:

 • gândire ordonată, procesuală și globală, constructivă;
 • perseverență;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
 • analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor;
 • comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

.

 

Termen-limită:

 • 26 iunie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

 

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziție şi instrucțiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova nr. 618 /1993.
 • Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6/2007 cu privire la aprobarea Metodologiilor de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative, normative și departamentale.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și