• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.06.2022

Post vacant: Jurisconsult principal al Direcţiei legslație bancară

Anunț repetat

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Aptitudinea de a efectua studii/cercetări (inclusiv în limba engleză);
 • Aptitudinea de a întocmi avize, răspunsuri la petiții etc.;
 • Aptitudinea de a lucra în echipă.

 

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participarea la analiza si avizarea din punct de vedere a legalităţii proiectelor de acte normative elaborate de către Banca Naţională a Moldovei în domeniul bancar;
 2. Întocmirea opiniilor juridice/avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, pertinente activității bancare, în limitele şi în modul prevăzut de legislaţie;
 3. Acordarea consultaţiilor ad-hoc pentru problemele elementare de drept, în limitele funcţiilor Direcţiei legislație bancară;
 4. Participarea la întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice ale Republicii Moldova, sistemului bancar, instituţiilor internaţionale, în măsura necesară bunei exercitări de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor şi atribuţiilor sale;
 5. Efectuarea studiilor de caz şi analiză a cadrului de reglementare naţional şi internaţional, a practicilor şi doctrinei relevante;
 6. Prezintarea studiilor și cercetărilor realizate pe marginea unor subiecte de relevanță colaboratorilor Băncii Naționale, în scopuri de instruire.

 

Termen-limită:

 • 10 iulie 2022.

 

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia recomandată:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul civil nr.1107 din 06.06.2003
 • Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997
 • Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017
 • Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995
 • Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017
 • Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550-XIII din 21.07.1995
 • Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008
 • Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica
 • Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și