• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.06.2022

Post vacant: Șef adjunct responsabil de domeniul educație financiară, Direcția comunicare și educație financiară (durată determinată)

Anunț repetat

 

Cerințe minime:

 • Superioare în filologie străină sau jurnalism, sau relații publice, sau economie. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în comunicare sau economie constituie un avantaj. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective.
 • Experienţă de cel puţin cinci ani în domeniile comunicare, jurnalism, relații publice sau alte domenii relevante.
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul educației financiare.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris în limba română și limba engleză, capacitate de analiză și sinteză a informației, bună organizare, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, responsabilitate;
 • Cunoașterea computerului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor Microsoft Office;
 • Cunoașterea legislației bancare, precum și a celor aferente va fi considerată o prioritate.

 

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea și coordonarea activității BNM de promovare și implementare a educației financiare în societate prin organizarea activităților de dezvoltare a culturii financiare; dezvoltarea și implementarea proiectelor și/sau inițiativelor naționale/internaționale de educație financiară în vederea creșterii nivelului de educație și incluziune financiară în Republica Moldova.

 

Principalele atribuții:

 • Asigurarea, planificarea și coordonarea activităților pe segmentul educației financiare;
 • Elaborarea și coordonarea planului anual de acțiuni în domeniul educației financiare al BNM;
 • Elaborarea și promovarea proiectelor de documente, acte, planuri, rapoarte etc.;
 • Elaborarea, implementarea şi promovarea proiectelor ce vizează consolidarea capacităţilor instituţionale ale BNM în domeniul educației financiare;
 • Organizarea și coordonarea evenimentelor de educație financiară în cadrul BNM;
 • Colaborarea cu experţii locali şi internaţionali în domeniul educației financiare;
 • Coordonarea activităţilor de educaţie financiară în societate prin intermediul campaniilor de comunicare şi a vizitelor de informare în sediul BNM.

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

 • 20 iulie 2022.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și