• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul II 2017Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.

 

Transferul de credit

Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont propriu..

 

Perioada
tr. 2/2017

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit
Inclusiv:

4,048,573

1.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

1,365,014

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

2,683,559

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei
Inclusiv:

103,995,620.1

2.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

37,183,274.8

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

66,812,345.3

 

Debitarea directă

Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în moneda națională..

 

Perioada
tr. 2/2017

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

20,985

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă, mii lei

7,997.7

3. Numărul plătitorilor

1,660

 

Sistemele automatizate de deservire la distanță

Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda  națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul diferitelor tipuri de sisteme automatizate de deservire la distanță definite conform Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017.

 

Perioada
tr. 2/2017

A

1

1. Numărul operațiunilor

3,266,127

2. Valoarea operațiuni, mii lei

89,745,445.5

3. Numărul deținătorilor înregistrați

498,533

4. Numărul deținătorilor activi

117,869

 

Cardurile de plată

Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.

 

Perioada
tr. 2/2017

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM
Inclusiv:

5,209,655

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

4,925,946

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

283,709

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei
Inclusiv:

2,041,669.8

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

1,906,296.4

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

135,373.4

 

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)

 

Perioada
tr. 2/2017

A

1

Numărul participanților la SAPI

16

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

100.00

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți
Inclusiv:

3,303.0

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

266.6

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

3,036.4

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul SAPI, mii lei
Inclusiv:

293,515,165.7

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

279,819,400.4

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

13,695,765.3

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică valoare.
2. În tabel sunt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți..

 

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova