• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.02.2019

Statistici privind sistemul de plăți, trimestrul IV 2018Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor de deservire bancară la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.

 

Transferul de credit

Tabelul cuprinde toate operațiunile de transfer de credit (inclusiv transferul de credit programat și cel la o dată viitoare a plății) efectuate în moneda națională de către clienții prestatorilor de servicii de plată. Raportul nu include transferurile de credit inițiate și efectuate de prestatorii de servicii de plată în nume și pe cont propriu.

 

Perioada
tr. IV/2018

A

1

1. Numărul operațiunilor de transfer de credit

Inclusiv:

4 557 792

1.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

1 357 191

1.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

3 200 601

2. Valoarea operațiunilor de transfer de credit, mii lei

Inclusiv:

118 557 522,9

2.1 operațiuni inițiate pe suport hârtie

41 093 435,4

2.2 operațiuni inițiate prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță

77 464 087,5

 

Debitarea directă

Tabelul cuprinde operațiunile de debitare directă (raportate în contextul Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014) efectuate în moneda națională.

 

Perioada
tr. IV/2018

A

1

1. Numărul operațiunilor de debitare directă

27 214

2. Valoarea operațiunilor de debitare directă,

mii lei

11 934,5

3. Numărul plătitorilor

4 126

 

Sistemele automatizate de deservire la distanță

Tabelul cuprinde operațiunile de plată în moneda națională și în valută efectuate de utilizatori prin intermediul diferitelor tipuri de sisteme automatizate de deservire la distanță definite conform Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017.

 

Perioada
tr. IV/2018

A

1

1. Numărul operațiunilor

            4 741 419

2. Valoarea operațiuni, mii lei

138 974 392,1

3. Numărul deținătorilor înregistrați

898 255

4. Numărul deținătorilor activi

230 479

 

Cardurile de plată

Tabelul cuprinde plățile fără numerar cu carduri de plată, emise în Republica Moldova.

 

Perioada
tr. IV/2018

A

1

1. Numărul plăților fără numerar cu carduri, emise în RM

Inclusiv:

9 977 854

1.1 operațiuni cu cardurile de debit

9 562 856

1.2 operațiuni cu cardurile de credit

414 998

2. Valoarea plăților fără numerar cu carduri, emise în RM, mii lei

Inclusiv:

3 550 030,0

2.1 operațiuni cu cardurile de debit

3 358 485,7

2.2 operațiuni cu cardurile de credit

191 544,3

 

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI)

 

Perioada
tr. IV/2018

A

1

Numărul participanților la SAPI

17

Disponibilitatea SAPI pentru participanți, %

100,0

1. Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI, mii plăți

Inclusiv:

3 506,6

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

342,5

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

3 164,1

2. Valoarea plăților decontate prin intermediul SAPI, mii lei

Inclusiv:

304 961 813,9

1.1 SDBTR (sistemul de decontare pe bază brută în timp real)

288 106 311,9

1.2 SCDN (sistemul de compensare cu decontare pe bază netă)

16 855 502,0

1. SDBTR - sistemul de decontare pe bază brută în timp real, destinat prelucrării plăților urgente și de mare valoare; SCDN - sistemul de compensare cu decontare pe bază netă, destinat procesării plăților de mică valoare.
2. În tabel sunt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

 

Statistică: Indicatorii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu cardurile de plată din Republica Moldova

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).