• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 618,20 mil. USD, contul de capital a înregistrat încasări în valoare de 11,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 526,46 mil. USD.

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 618,20 mil. USD, contul de capital a înregistrat încasări în valoare 11,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 526,46 mil. USD. La 30.09.2022, poziţia investiţională internaţională a constituit -5 686,98 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 8 885,50 mil. USD.

În trimestrul III 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 97.16 mil. USD (în scădere cu 17.0 la sută față de trimestrul III 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 17.42 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 68.93 mil. USD.

În trimestrul III 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 97.16 mil. USD (în scădere cu 17.0 la sută față de trimestrul III 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 17.42 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 68.93 mil. USD.

În trimestrul I 2016 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 104.67 mil. USD (în scădere cu 26.5 la sută față de ianuarie-martie 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.12 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 69.88 mil. USD.

Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2015, sectorul extern al economiei Republicii Moldova a fost marcat de recesiunea economică înregistrată de principalii parteneri din CSI (Federația Rusă și Ucraina), ce a avut un impact negativ substanțial asupra exportului, precum și asupra remiterilor personale. 

Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013. Instabilitatea legată de criza regională a avut un impact negativ asupra sectorului extern, acesta fiind mai evident în a doua jumătate a anului 2014.

Pe parcursul semestrului I 2015 sectorul extern al economiei Republicii Moldova s-a dezvoltat într-un mediu extern instabil, care a păstrat tensiunile de la începutul anului. Sectorul real în ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o dezvoltare pozitivă, majorarea PIB-ului în termeni reali a constituit 3.6 la sută faţă de semestrul I 2014.

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primul semestru al anului 2015 a înregistrat un deficit de 253.84 mil. USD.  În contul de capital, balanţa transferurilor de capital a înregistrat un sold negativ nesemnificativ de 7.88 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în sumă de 316.10 mil. USD.

Contul curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în anul 2014 a înregistrat un deficit de 639.15 mil. USD. Contul de capital a înregistrat un excedent de 131.90 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări de 581.27 mil. USD.

Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013.

În perioada ianuarie – septembrie 2014 economia Moldovei a continuat evoluția economică pozitivă, PIB-ul real majorându-se cu 4.7 la sută, producţia globală agricolă a crescut cu 8.6 la sută, producţia industrială – cu 4.7 la sută, investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 2.1 la sută.

În trimestrul III, 2014 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în valoare de 49.91 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete de 16.01 mil. USD.

În trimestrul II, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 18.68  mil. USD. Contul de capital şi financiar a atins valoarea de 62.94 mil. USD.

Pe parcursul semestrului I, 2014, economia Moldovei şi-a păstrat evoluţia pozitivă, înregistrând o creştere a PIB-ului cu 3.9 la sută. Investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 4.5 la sută, rata inflaţiei în luna iunie faţă de decembrie 2013 a constituit 2.2 la sută.

Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I, 2014 au evoluat în condiţiile deprecierii leului moldovenesc faţă de euro şi faţă de dolarul SUA și ale creşterii înregistrate în sectorul real al economiei interne (PIB a crescut cu 3.6 la sută în termeni reali comparativ cu trimestrul I, 2013).

În trimestrul I, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a insumat 95.34 mil. USD, diminuându-se cu 17,4 la sută. Сontul de capital şi financiar - 137.50 mil. USD, majorându-se cu 6.9 la suta.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un deficit de 398.59 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete în sumă de 35.47 mil. USD. Excedentul contului financiar a constituit 365.79 mil. USD

În anul 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 384.67 mil. USD, în scădere cu 22.3 la sută faţă de anul precedent. Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un excedent de 296.20 mil. USD, cu 29.5 la sută mai mic comparativ cu anul 2012.

În trimestrul II, 2013 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în valoare de 199.13 mil. USD, de 2.3 ori mai mare comparativ cu perioada similară a anul precedent. Contul de capital și financiar al balanței de plăți s-a soldat cu un excedent în valoare de 122.50 mil. USD.

Vezi mai mult