• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Anul 2019 a fost marcat de multe evenimente, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, toate cu impact asupra activității economice, asupra prețurilor și asupra monedei naționale. 

Pe parcursul anului 2018, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat reformele în sectorul financiar-bancar, acestea fiind axate pe transparența acționarilor, supravegherea și reglementarea instituțiilor financiare.

Acțiunile BNM în anul 2017 s-au înscris în continuarea strategiei de reforme inițiate în 2016 care avea drept scop stabilizarea condițiilor monetare, consolidarea sectorului bancar și îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ național.

Pe parcursul anului 2016 au avut loc douăsprezece ședințe ale Comitetului executiv al BNM cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanței riscurilor interne și externe, cărora ar putea fi supusă economia R. Moldova, și a perspectivelor inflației pe termen mediu au fost adoptate cinci decizii de menținere și șapte decizii de micșorare a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară de la nivelul de 19.5 la sută până la 9.0 la sută anual.

Pe parcursul anului 2015, deciziile de politică monetară au avut drept scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste prin prisma consolidării perspectivelor de readucere şi menţinere a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În anul 2014, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Scopul supravegherii îl constituie asigurarea funcţionării stabile şi eficiente a sistemelor de plăţi şi decontări, precum şi asigurarea eficienţei şi siguranţei instrumentelor de plată fără numerar şi a sistemelor de deservire  bancară la distanţă.

În anul 2013, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale, conform obiectivul pe termen mediu  stabilit în strategiei de politică monetară a BNM.

Economia Republicii Moldova în anul 2012 a consemnat o contractare de 0.8 la sută faţă de anul 2011. BNM a creat condiţii necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale.

Economia Republicii Moldova pe parcursul anului 2011 a consemnat o creştere de 6.4 la sută faţă de anul precedent. La sfârşitul anului 2011 ritmul anual al inflaţiei a constituit 7.8 la sută.

Realizările economice ale Republicii Moldova denotă că anul 2010 poate fi considerat anul recuperării treptate şi a depăşirii consecinţelor crizei financiare globale.

După doi ani de criză economică şi financiară declinul sever din activitatea mondială a făcut treptat loc relansării pe principalele pieţe emergente şi în unele ţări avansate.

Evoluţia economiei mondiale a fost determinată în mare parte de problemele pe de piaţa financiară a Statelor Unite ale Americii apărute la mijlocul anului 2007, care s-au extins în restul lumii şi începând cu luna septembrie 2008, s-au transformat într-o criză financiară internaţională. 

În pofida crizei de pe pieţele financiare internaţionale, activitatea economică la nivel mondial a continuat să se extindă, în special, datorită ţărilor cu o economie emergentă şi în dezvoltare.

Al treilea an consecutiv activitatea economică la nivel mondial a continuat să se extindă cu ritmuri de creştere care au devansat semnificativ trendul.

În anul 2005 economia mondială a continuat să se extindă, fiind susţinută în principal de activitatea economică din Statele Unite ale Americii şi din Asia.

În anul 2004 a continuat redresarea economiei mondiale: ritmul creşterii economice globale s-a majorat al treilea an consecutiv şi a constituit, conform estimărilor, 5.0 la sută – cel mai înalt nivel înregistrat în ultimele trei decenii. 

Economia mondială în anul 2003 s-a dezvoltat cu ritmuri mai înalte comparativ cu anul precedent, fiind influenţată, în mare parte, de rezultatele activităţii economice din America de Nord, Asia şi mai puţin, din Europa

Vezi mai mult