Rss

A A A
 • Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale

 • Dorin Drăguţanu Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Marin MoloşagPrim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Aureliu CincileiViceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Ion SturzuViceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental, Banca Națională a Moldovei promovează și menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijină politica economică generală a statului.

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna iunie a constituit 8.3 la sută.

Ultima rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 8.1 la sută și, respectiv, 6.4 la sută și este detaliată în Raportul asupra inflației nr.2, mai 2015, cap. 5 "Prognoza inflației pe termen mediu".

Indicele prețurilor de consum (ipc), decembrie anul precedent = 100%
Liberalizarea prețurilor
Țintirea agregatelor monetare
Țintirea inflației

 

Ratele dobânzilor

25.06.2015 - până astăzi
 • Rata de bază15.50%
 • Depozite overnight12.50%
 • Credite overnight18.50%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 p.p. faţă de rata de bază.

 
25.06.2015

Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 14.5 pînă la 15.5 la sută anual.

 

Indicii activităţii în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată din Republica Moldova pe trimestrul II 2015.

Statistica

 

Calendar evenimente oficiale

30.07.2015
 
22.07.2015

În luna iunie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 120.1 la sută, comparativ cu 130.6 la sută în luna mai 2015 şi 76.7 la sută în luna iunie 2014.

 
22.07.2015

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

 
22.07.2015

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 
20.07.2015

În luna iunie 2015 baza monetară s-a majorat cu 833.3 mil. lei (3.2 la sută) faţă de luna mai 2015 şi a constituit 26569.1 mil. lei.

 
20.07.2015

Rata medie ponbderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna iunie 2015 a constituit 13.91 la sută, majorându-se cu 3.88 puncte procentuale faţa de perioada respectiva a anului precedent

 

28 iulie 2015

Ministerul Finanţelor propune spre vânzare:
- Bonuri de trezorerie în sumă de 201 mil. lei.

 
13.07.2015
În luna iunie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.3 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna precedentă.
 

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 662.5068
 • XAG 8.7923
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

 

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.