Rss

A A A
 • Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale

 • Dorin Drăguţanu Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Marin MoloşagPrim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Aureliu CincileiViceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00

 • Ion SturzuViceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental, Banca Națională a Moldovei promovează și menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijină politica economică generală a statului.

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna mai a constituit 8.1 la sută și a depăşit ţinta inflaţiei de 5.0 la sută stipulată în Strategia politicii monetare pe termen mediu.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 8.1 la sută și, respectiv, 6.4 la sută.

Indicele prețurilor de consum (ipc), decembrie anul precedent = 100%
Liberalizarea prețurilor
Țintirea agregatelor monetare
Țintirea inflației

Pe durata a 3 ani, rata anuală a inflaţiei se menţine în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

 

Ratele dobânzilor

25.06.2015 - până astăzi
 • Rata de bază15.50%
 • Depozite overnight12.50%
 • Credite overnight18.50%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 puncte procentuale faţă de rata de bază.

 
25.06.2015

Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 14.5 pînă la 15.5 la sută anual.

 

La 30 iunie 2015, Banca Națională a Moldovei, împreună cu Banca Națională a României și  De Nederlandsche  Bank (banca centrală a Olandei) lansează proiectul Twinning aferent consolidării capacității BNM de reglementare și supraveghere bancară în contextul prevederilor Uniunii Europene.

 

Calendar evenimente oficiale

07.07.2015
 

2 iulie 2015

Ministerul Finanţelor propune spre vânzare:
- Bonuri de trezorerie în sumă de 201 mil. lei.

- Obligațiuni de stat în sumă de 15 mil. lei.

Licitaţia va avea loc în termen de 4-5 zile calendaristice de la publicarea comunicatelor.

 

Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS se prezintă la Banca Naţională cu 5 zile calendaristice pînă la începutul trimestrului următor celui gestionar.

 

Pe parcursul ultimilor ani BNM beneficiază de asistenţă tehnică din partea instituţiilor financiare internaţionale, băncilor centrale străine şi a altor parteneri de dezvoltare. Domeniile de asistenţă tehnică corespund priorităţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale BNM trasate pe termen mediu.

 
29.06.2015

În trimestrul I 2015 deficitul contului curent al balanței de plăți s-a diminuat cu 5.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a înregistrat 154.06 mil. USD.

 
26.06.2015

Pe parcursul trimestrului I 2015 PIB s-a majorat cu 4.8 la sută în termeni reali față de trimestrul I 2014. Creşterea preţurilor de consum în luna martie faţă de decembrie 2014 a constituit 3.9 la sută – un ritm mai înalt decât în aceeași perioadă a anului precedent (1.6 la sută).

 
26.06.2015

Poziţia investiţională internaţională a înregistrat la 31.03.2015 un sold debitor în valoare de  5,586.91 mil. USD.

 
26.06.2015

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primul trimestru al anului 2015 a înregistrat un deficit de 154.06 mil. USD. Contul de capital, balanţa transferurilor de capital a înregistrat un sold negativ nesemnificativ de 4.52 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 201.00 mil. USD.

 

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 711.0046
 • XAG 9.5326
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

 

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.