• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.05.2018

Rezervele obligatorii

În baza art.17 din Legea cu privire la BNM, nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Banca Naţională a Moldovei (BNM) stabileşte băncilor cerinţe de menţinere a rezervelor obligatorii (RO).
Rezervele obligatorii sunt disponibilităţi ale băncilor în lei moldoveneşti şi în valută străină (dolari SUA şi euro), pe care acestea le păstrează în conturi la BNM.
Funcţiile principale ale RO constituite în lei sunt cea de control monetar (aflată în strânsă corelaţie cu cea de gestionare a lichidităţii de către BNM) şi cea de influenţare a cererii de bani.
Rolul principal al RO în valută străină este atenuarea extinderii creditelor în valută.
Principalele caracteristici ale regimului RO stabilit băncilor de către BNM sunt:

 • Baza de calcul a RO se determină ca nivel mediu zilnic (pe perioada de urmărire) al soldurilor conturilor din clasa II „Obligaţiuni” din bilanţurile băncilor (cu excepţia pasivelor interbancare, a obligaţiilor faţă de BNM şi a mijloacelor proprii), separat în lei şi în valută.
 • Perioada de urmărire a mijloacelor atrase şi perioada de menţinere a rezervelor obligatorii au durata de o lună şi sunt consecutive (perioada de urmărire a mijloacelor atrase durează de la data de 8 a lunii precedente până la data de 7 a lunii curente şi respectiv perioada de menţinere a rezervelor obligatorii începe la data de 8 a lunii curente şi se sfârşeşte la data de 7 a lunii următoare).
 • Norma de constituire a RO din baza de calcul (mijloacele atrase) este aceeaşi pentru elementele de pasiv de acelaşi fel. Pentru elementele de pasiv incluse în baza de calcul care au termenul scadenţei mai mare de 2 ani se aplică o normă a RO de 0%.
 • RO în lei moldoveneşti se menţin în conturile LORO la BNM, fiind constituie ca nivel mediu al disponibilităţilor băncilor pe parcursul perioadei de menţinere sau în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, în mărimea stabilită de către BNM pentru perioada respectivă de urmărire. Rezervarea în valută se efectuează prin menţinerea mijloacelor băneşti ale băncilor în valută (dolari SUA şi euro) la BNM în contul Rezervelor obligatorii în valută, în mărimea stabilită de către BNM pentru perioada respectivă de urmărire.
 • BNM plăteşte băncilor o dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce depăşeşte 5 la sută din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve. RO în lei moldoveneşti şi în valută se remunerează la rate distincte, aplicînd pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight a BNM, iar pentru rezervele obligatorii în valută străină - rata medie la depozitele la vedere cu dobîndă atrase de sistemul bancar în VLC în luna respectivă.

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în MDL

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în VLC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).