• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Balanța de plăți pentru anul 2017 (date provizorii)Balanța de plăți pentru anul 2017 (date provizorii)

 

În anul 2017 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 616.94 mil. USD (din care -93.03 mil. USD – în trimestrul IV 2017),  în creștere de 2.2 ori față de cel consemnat în anul 2016. Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 30.41 mil. USD (din care -7.41 mil. USD în trimestrul IV 2017), iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 569.77 mil. USD (din care 123.07 mil. USD în trimestrul IV 2017).

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

 2017 / 2016 (%)

CONTUL CURENT

-490.31

-567.69

-467.72

-285.58

-616.94

216.0

  Bunuri

-3,138.41

-3,040.71

-2,123.47

-2,087.98

-2,569.00

123.0

  Servicii

154.50

121.25

125.02

218.20

315.29

144.5

  Venituri primare

894.13

822.33

450.11

460.65

510.80

110.9

  Venituri secundare

1,599.47

1,529.44

1,080.62

1,123.55

1,125.97

100.2

CONTUL DE CAPITAL

107.10

147.18

54.87

-20.79

-30.41

146.3

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-383.21

-420.51

-412.85

-306.37

-647.35

211.3

CONTUL FINANCIAR

-298.40

-500.81

-458.05

-214.56

-569.77

265.6

   Investiţii directe, net

-211.12

-301.02

-209.12

-74.68

-205.77

275.5

   Investiţii de portofoliu, net

-2.98

-7.23

-4.04

-0.36

-1.00

277.8

   Derivate financiare, ne

-0.11

-0.61

-0.70

0.49

-0.43

-

   Alte investiţii, net

-366.24

346.50

62.30

-671.15

-893.77

133.2

   Active de rezervă

282.05

-538.45

-306.49

531.14

531.20

100.0

Erori şi omisiuni nete

84.81

-80.30

-45.20

91.81

77.58

84.5

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6 și cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5.

Balanța de plăți