• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2018

Rezervele obligatorii

 

În baza art.17 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr.548-XIII din 21 iulie 1995, BNM stabilește băncilor cerințe de menținere a rezervelor obligatorii.

Rezervele obligatorii (RO) sunt disponibilități ale băncilor în lei moldovenești și în valută, pe care acestea le păstrează în conturi la BNM.

RO sunt un instrument auxiliar al politicii monetare, având drept scop restrângerea excesului de lichiditate, și respectiv atenuarea impactului acestuia asupra ratelor interbancare ale dobânzilor.

Una din funcțiile majore ale RO în valută este de a preveni o creștere excesivă a creditului în valută.

Principalele caracteristici ale regimului RO stabilit băncilor de către BNM:

 • În perioada de observare[1] a mijloacelor atrase se determină soldul RO, care urmează a fi menținut în perioada de aplicare1 a RO. Ambele perioade durează câte 1 lună calendaristică: perioada de observare - de la data de 16 a lunii precedente până la data de 15 a lunii curente și respectiv, perioada de aplicare a RO – de la data de 16 a lunii curente și se sfârșește la data de 15 a lunii următoare.
 • Baza de calcul a RO se determină ca medie zilnică, pe perioada de observare, a soldurilor conturilor din clasa II „Obligațiuni” din bilanțurile băncilor (cu excepția mijloacelor proprii, pasivelor interbancare, inclusiv în raport cu BNM), separat în lei și în valută.
 • se aplică norme distincte a RO în funcție de scadența elementului de pasiv, inclus în baza de calcul. Respectiv, pentru elementele de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani se aplică norma rezervelor obligatorii stabilită de Comitetul Executiv în cadrul ședințelor de politică monetară. Pentru elementele de pasiv incluse în baza de calcul cu o scadență mai mare de 2 ani se aplică o normă a RO de 0%.
 • RO în lei moldovenești se mențin în conturile Loro la BNM, fiind constituie ca sold mediu al disponibilităților băncilor pe parcursul perioadei de aplicare.
 • RO în valută se mențin doar în două valute: dolari SUA și euro, care se transferă de către bănci, în volumul necesar, pe conturile BNM deschise în străinătate, în decurs de 5 zile lucrătoare odată cu începutul perioadei noi de aplicare a RO. Astfel, spre deosebire de RO în lei moldovenești, ale căror sold poate să varieze pe parcursul perioadei de aplicare, soldul rezervelor obligatorii în valută nu se modifică pe parcursul unei perioade de aplicare.
 • BNM plătește băncilor o dobândă la cota din RO ce depășește 5% din pasivele în baza cărora acestea se constituie. RO în lei moldovenești și în valută se remunerează la rate distincte, aplicând pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight a BNM, iar pentru rezervele obligatorii în valută - rata medie ponderată la depozitele la vedere cu dobândă atrase de sectorul bancar în valută înregistrată în luna pentru care se remunerează.

 

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în MDL

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în VLC

 

[1] Până a intra în vigoare noul Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr.355 din 27.12.2017, potrivit Regulamentului precedent, aprobat prin HCA al BNM nr.85 din 15.04.2004 se opera cu termenii - perioada de urmărire și perioada de menținere. Totodată, acestea erau cuprinse între datele de 8 a lunii precedente până la data de 7 a lunii curente

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).