• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.01.2018

Registrul societăților emitente de monedă electronică

 

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, care li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăților emitente de monedă electronică,
cărora li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de emitere a monedei electronice
[1]

Nr.

Denumirea societății emitente de monedă electronică

Codul fiscal (IDNO), sediul societății emitente de monedă electronică

Numărul şi data hotărîrii privind eliberarea licenței

Administratorii societății emitente de monedă electronică

Seria, numărul și data de eliberare a licenței

Informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței

Informații privind retragerea licenței

Informația privind filialele/agenții de plată[2] ai societății emitente de monedă electronică

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.

„Paymaster” SRL

 

1013600034592,

MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 175 din 04.09.2014

Lupolov Denis

seria BNM

nr. 000577 din 11.09.2014

 

___

 

___

Agenții de plată “Paymaster SRL”

2.

„Paynet Services” SRL

 

 

1013600036596,

MD-2001, str. Bulgară, 18, ap. (of) 8, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 227 din 31.10.2014

 

Erarslan Kazim

 

 

seria BNM

nr. 000581 din 11.11.2014

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

___

 

 

Agenții de plată “Paynet Services SRL”

1013600036596,

MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,196, mun. Chișinău, Republica Moldova

seria BNM

nr. 000582 din 23.12.2014

Licență reperfectată urmare a modificării sediului societății pe strada Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 196, mun. Chișinău.

1013600036596,

MD-2002, bd. Decebal, 6, mun. Chișinău, Republica Moldova

Erarslan Kazim

Greadcenco   Călin

seria BNM

nr. 000586 din 10.12.2015

Licență reperfectată urmare a modificării sediului societății pe strada bd. Decebal, 6, mun. Chișinău.

3.

„Microinvest” SRL

 

1003600053518,MD-2014, bd. Renașterii Naționale, 12, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 11 din 15.01.2015

Svinarenco Dumitru

seria BNM nr. 000583 din 30.01.2015

___

___

___

4.

„Artosis” SRL

 

1010600040527,

MD-2002, bd. Decebal, 19, ap. (of.) 59, mun. Chișinău, Republica Moldova

 

 

nr. 207 din 16.10.2014

Vasiliev Artiom

seria BNM nr. 000580 din 23.10.2014

 

Licență substituită urmare aprobării deciziei de eliberare a licenței pentru activitatea de emitere a monedei electronice

___

 

Agenții de plată „Artosis SRL”

 

nr. 214 din 08.08.2016

 

seria BNM nr. 000587 din 11.08.2016

 

 

________________

[1] monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentînd o creanță asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele decît moneda electronică), în scop de efectuare a unor operațiuni de plată, și care este acceptată de o persoană alta decît emitentul de monedă electronică. Societățile emitente de monedă electronică cărora li s-a eliberat licența pentru activitatea de emitere a monedei electronice, suplimentar dețin dreptul de a desfășura și activitățile descrise la art. 88 din Lege.

[2] agent al societății emitente de monedă electronică – persoană juridică care distribuie sau răscumpără monedă electronică în numele şi pe contul unei societăți emitente de monedă electronică.

 

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).