• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Prevederile Instrucțiunii urmează a fi aplicate de BNM în scopul elaborării documentației necesare în procesul de selectare a serviciilor evaluatorului independent în vederea efectuării unei evaluări corecte, prudente şi realiste a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale băncii supuse evaluării.

Cuantumul contribuțiilor pe anul 2023 pentru întregul sistem bancar a fost calculat în mărime de 117,8 mil. lei, la baza acestui calcul fiind nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, care urmează a fi atins până la finele anului 2024

Cuantumul contribuțiilor pe anul 2022 pentru întregul sistem bancar a fost calculat în mărime de 146,3 mil. lei, la baza acestui calcul fiind nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, care urmează a fi atins până la finele anului 2024.

Banca Națională a anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumul, tranşele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară ce urmează să fie colectate până la sfârșitul anului 2021.

Constituirea fondului de rezoluție bancară va contribui la consolidarea sectorului bancar și a credibilității acestuia, în sprijinul intereselor deponenților.