Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2023

Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.36-43 din 07.02.2020, art.161

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr.12
din 24 ianuarie 2020

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr.1531 din 3 februarie 2020
Ministru_______Fadei NAGACEVSCHI

Pentru aprobarea Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe

 

Descarcă:

 


Notificarea la BNM, în format electronic, a angajamentelor externe, poate fi efectuată pe pagina web https://crm.bnm.md, care este parte componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare.

Această platformă poate fi utilizată pentru notificarea angajamentelor externe și raportarea operațiunilor aferente acestora cu autentificare mPass și aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului.

Rezidenții care doresc să notifice la BNM angajamente externe noi (care încă nu au fost notificate la BNM) o pot face direct pe pagina web, urmând instrucțiunile din Ghidul utilizatorului. Totodată, cei care doresc să raporteze sau să notifice la Banca Națională modificarea angajamentelor externe ce au fost anterior luate la evidență de către BNM pe suport de hârtie, urmează inițial să depună o cerere la BNM, în conformitate cu Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin HCE nr. 12/2020.

Pentru comoditatea utilizatorilor, pe site sunt plasate și ghidurile aferente modulelor disponibile. Aici se conțin informații ample despre modul în care poate fi utilizat acesta, precum și cel de notificare a angajamentelor externe.

Alte detalii pot fi solicitate la numerele de telefon (+373) 22 822 489.


Referința spre Registrul de stat al actelor juridicehttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140178&lang=ro