• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.09.2014

Consiliul Naţional de Plăţi

 

La 16 septembrie 2013 a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Naţional de Plăţi şi a fost aprobat Statutul Consiliului Naţional de Plăţi.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai conducerii Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Centrului de Guvernare Electronică, Asociaţiei Băncilor din Moldova şi ai băncilor licenţiate în Republica Moldova.

Consiliul Naţional de Plăţi este conceput drept un forum profesionist de consultare la nivel înalt între diverse instituţii publice şi private, pentru susţinerea funcţionării sigure şi stabile a sistemului de plăţi din Republica Moldova şi are următoarele obiective de bază:

 • promovarea plăţilor fără numerar în Republica Moldova şi reducerea numerarului în circulaţie;
 • promovarea eficienţei operaţionale, securităţii şi integrităţii serviciilor şi sistemelor de plată în Republica Moldova;
 • promovarea corespunderii sistemelor şi serviciilor de plată cu cererea de piaţă şi cu necesităţile utilizatorilor, precum şi accesibilitatea acestora pentru toată populaţia Republicii Moldova;
 • promovarea caracterului inovator al plăţilor, siguranţei instrumentelor de plată fără numerar şi accesibilităţii acestora pentru utilizatori. 

Prin prisma obiectivelor menţionate, Consiliul Naţional de Plăţi va contribui la încurajarea concurenţei pe piaţa plăţilor fără numerar, astfel încît agenţii economici şi populaţia să beneficieze de servicii de plată calitative la preţuri avantajoase.

Statutul Consiliului Naţional de Plăţi;

Informaţia privind membrii Consiliului Naţional de Plăţi şi a reprezentanţilor acestora este inclusă în Registrul membrilor Consiliului Naţional de Plăţi.