• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.07.2019

Avantajele utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată fără numerar

 

Instrumentele de plată fără numerar prezintă o serie de avantaje comparativ cu utilizarea numerarului, acestea fiind pe larg utilizate în ţările dezvoltate. Cel mai frecvent utilizate instrumente de plată în practica internațională sunt: cardul de plată, transferul de credit şi debitarea directă. În vederea facilitării utilizării transferului de credit şi a cardurilor se utilizează  serviciile de gestiune a conturilor de plăți de la distanță din gama e-payments (internet-payments, mobile-payments, etc.) pentru efectuarea plăţilor.

Cel mai utilizat instrument de plată în RM este cardul de plată, iar debitarea directă deține o pondere modestă comparativ cu media europeană.

În vederea sporirii nivelului de utilizare a instrumentelor şi serviciilor de plată fără numerar, este importantă cunoaşterea avantajelor utilizării acestora:
a) cardurile de plată se caracterizează prin:

 • economisirea timpului – achitările se realizează direct cu cardul de plată, nefiind necesară retragerea preventivă a numerarului/ pot fi efectuate tranzacții on-line prin intermediul platformelor de comerț electronic;
 • comoditate – la procurarea mărfurilor/serviciilor de mare valoare atât în țară, cât și peste hotare achitările se realizează direct din contul plătitorului, nefiind necesară deţinerea numerarului;
 • lipsa comisioanelor- la achitarea mărfurilor/serviciilor prin intermediul cardurilor de la plătitor nu se percep comisioane.

b) debitarea directă - reprezintă serviciul de plată care permite plătitorului să nu se deplaseze la oficiile prestatorului de servicii de plată pentru efectuarea plăţilor, precum şi îl scuteşte de la necesitatea evidenţei achitării serviciilor comunale, toate plăţile fiind iniţiate şi realizate de către prestator pe baza consimțământului acordat de către plătitor beneficiarului plăţii;
c) transferul de credit – reprezintă instrumentul de plată care permite efectuarea în mod rapid, sigur şi confortabil a transferului mijloacelor băneşti dintr-un cont în altul la indicaţia plătitorului;
d) sistemele automatizate de deservire la distanță (internet-payments, mobile-paymets, etc.) – permit efectuarea plăţilor de la distanţă (de la orice calculator/ dispozitiv mobil, din orice colţ al lumii) din contul curent, nefiind necesară deplasarea plătitorului la oficiile prestatorului de servicii de plată. Această modalitate de efectuare a plăţilor permite eficientizarea timpului personal şi gestionarea simplă a operaţiunilor de plată.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).