• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.12.2023

Sancțiunile aplicate de Banca Națională a Moldovei în temeiul Legii privind activitatea băncilor

 

În temeiul art. 146 din Legea nr. 202 din 6.10.2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei publică, fără întârziere, pe pagina sa oficială, sancțiunile aplicate, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost înștiințată cu privire la aplicarea sancțiunii. În cazul în care sancțiunea aplicată a fost contestată în condițiile legii, Banca Națională a Moldovei publică de asemenea, fără întârziere, informații privind stadiul contestării și rezultatul acesteia.

La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii, Banca Națională a Moldovei ține cont de circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv de gravitatea și durata faptei, gradul de vinovăție a persoanei, capacitatea ei financiară, prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate, gradul de cooperare a persoanei cu Banca Națională a Moldovei, încălcările comise anterior de persoană.

 

2023

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Banca/persoana fizică sau juridică căreia i se aplică sancțiunea

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcării săvârșite

Altă informație relevantă

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 243 din 04.12.2023

B.C. „MAIB” S.A.

Avertisment scris

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de domeniul guvernanței interne, administrării riscului de credit, precum și gestiunii riscului TIC 

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

Hotărârea a fost contestată de Bancă la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei fiind depusă cererea prealabilă în vederea anulării sancțiunii aplicate Băncii.

 

Urmare examinării cererii prealabile, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiată.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 218 din 03.11.2023

Membrilor Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A.

 

 

 

 

Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la nerespectarea de către bancă a prevederilor legislației în vigoare și a actelor normative interne aferente remunerării variabile a angajaților băncii și organizării ședințelor organului de conducere. 

 

 

 

 

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

Hotărârea a fost contestată de membrii Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A. la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, fiind depuse cereri prealabile în vederea anulării Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 218 din 03.11.2023. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 268 din 20.12.2023 cererile prealabile au fost respinse.

 

 

Skovorodko Petr

 

 

Amendă în sumă de
697 228,3 lei

Cobzari Ludmila

 

Amendă în sumă de
348 614,2 lei

Belobrov Angela

Amendă în sumă de
348 614,2 lei

David Angela

Amendă în sumă de
174 307,1 lei

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 185 din 28.09.2023

B.C. „Energbank” S.A.

Avertisment scris

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de asigurarea independenței și organizarea activității funcțiilor de control intern, precum și raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent.

Încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv cu privire la gestiunea riscurilor TIC, controlul accesului, gestiunea vulnerabilităților și incidentelor, asigurarea continuității activității.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.159 din 10.08.2023
 

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A. .

Avertisment scris

 

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, precum și a gestiunii riscurilor TIC, cu privire la modul de gestionare a unei activități externalizate de către Bancă. . Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 105 din 29.05.2023 

Massimo Lanza,
Marco Capellini,
Giovanni Bergamini,
Francesco Del Genio,
Carmen Adriana Imbăruș,
Veronika Vavrova,
Marco Santini,
Vitalie Bucătaru.

Avertisment scris - Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de asigurarea independenței și organizarea activității funcțiilor de control intern, precum și raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent.

- Încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv cu privire la gestiunea riscurilor TIC.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

 

2022

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Banca/persoana fizică sau juridică căreia i se aplică sancțiunea

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcării săvârșite

Altă informație relevantă

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 177 din 25.08.2022

OTP Bank S.A.

Amendă în sumă de 4 076 350,0 lei

- Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la cadrul de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de guvernanța internă, cum ar fi: delegarea unor atribuții ale unui membru al organului executiv altei persoane, neasigurarea independenței depline a funcțiilor de control intern, reacția insuficientă și tardivă din partea funcțiilor de control intern la unele evenimente de risc, precum și neîndeplinirea planului de măsuri privind înlăturarea încălcărilor identificate în cadrul controlului precedent.

 

- Încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv proces defectuos privind managementul vulnerabilităților, gestiunea riscurilor TIC, controlul accesului, gestiunea evenimentelor log, asigurarea continuității activității.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea a fost contestată de o persoană la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei fiind depusă cererea prealabilă în vederea revizuirii sancțiunii pecuniare aplicate.

Urmare examinării cererii prealabile, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiată.

Hotărârea a fost contestată de aceeași persoană la Curtea de Apel. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 27.02.2023 a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ înaintată de persoana în cauză contra Băncii Naționale a Moldovei privind contestarea Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 177 din 25.08.2022 privind sancționarea acesteia cu amendă. Hotărârea este executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

László Diosi

Amendă în sumă de 2 610 435,0 lei.

Iurie Rusu

Amendă în sumă de 315 170,5 lei.

Ruslan Cebotari

Amendă în sumă de 136 531,6 lei

Viorica Burac

Amendă în sumă de 357 970,0 lei

Ana Pînzaru

Amendă în sumă de 467 722,5 lei

 

Major Zoltán,

Eszter Erika Huszar,

Beer Attila,

Prots Taras,

Rodica Hîncu,

Elena Guzun,

Petru Delinschi.

Avertisment scris

Scrisoarea BNM nr. 09-01119/3 /2407 din 12.08.2022 

Mahmood Mohammed Shakir Mahmood,
deținător de deținere calificată în capitalul social al ”EuroCreditBank” S.A.

Avertisment scris Neprezentarea  în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor. Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 147 din 19.07.2022

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A. 

Avertisment

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de asigurarea independenței și organizarea activității funcțiilor de control intern, precum și raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent.

 

Încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv cu privire la gestiunea riscurilor TIC, controlul accesului, gestiunea vulnerabilităților și incidentelor, asigurarea continuității activității. 

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. 

Andrei Salcuțan

Avertisment

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 119 din 09.06.2022

B.C. „COMERȚBANK” S.A.

Amendă în sumă de 1 492 574,8 lei

- Încălcările constatate în cadrul controlului se referă la cadrul de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de guvernanța internă, asigurarea independenței și organizarea activității funcțiilor de control intern, asigurarea mecanismului de control intern în domeniul acționariatului băncii,  precum și raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent.

 

- Încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv cu privire la gestiunea riscurilor TIC, controlul accesului, gestiunea vulnerabilităților și incidentelor, asigurarea continuității activității.  

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

 

 

 

Movilă Constantin

Amendă în sumă de 58 363,8 lei

Cartașov Serghei

Amendă în sumă de 519 268,3 lei

Nicolaev Sergiu

Amendă în sumă de 238 297,3 lei

 

Skovordoko Petr,

Cobzari Ludmila,

Belobrov Angela,

Coștei Artur

Avertisment scris

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 19 din 10.02.2022

BC „MAIB” S.A.

Avertisment

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de asigurarea independenței funcțiilor de control intern și unele deficiențe în evaluarea riscului de credit aferent expunerilor băncii.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 8 din 27.01.2022

BC „EuroCreditBank” S.A.

Avertisment

Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii, inclusiv în domeniul TIC.

Totodată, banca nu a realizat toate măsurile dispuse anterior de BNM urmare controlului precedent.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

 

2020

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Banca/persoana fizică sau juridică căreia i se aplică sancțiunea

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcării săvârșite

Altă informație relevantă

Hotărârea Comitetului executiv al BNM
nr. 276 din 17.12.2020

BC „EXIMBANK” S.A. 

Avertisment

 • Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe ale cadrului de administrare a activității băncii. Astfel, banca nu a realizat toate măsurile dispuse anterior de BNM urmare controlului precedent, a admis erori de raportare, nu dispune de un cadru riguros aferent simulărilor de criză.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 170 din 23.07.2020

Membrii Comitetului de Conducere al B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. –
Serghei Cebotari, Leonid Bejenari,
Oleg Paingu,
Victor Iuraș,
Stela Recean,
Marcel Teleucă,
Vitalie Lungu.

Avertisment scris

 • Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la neasigurarea administrării prudente a riscului de credit, inclusiv la comiterea unor încălcări ale actelor normative interne ale băncii  în procesul de creditare.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Scrisoarea BNM           din 09.06.2020

B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. 

Avertisment

 • Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la deficiențele de raportare a datelor privind poziția valutară deschisă a băncii.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 30 din 13.02.2020

BC „ProCredit Bank” S.A. 

Avertisment

 • Încălcările și neajunsurile constatate în cadrul controlului se referă la cadrul de administrare al băncii, inclusiv raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent;
 • Nerespectarea unor cerințe aferente sistemului de management al securității informației.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

 

2019

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Banca/persoana fizică sau juridică căreia i se aplică sancțiunea

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcării săvârșite

Altă informație relevantă

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.345 din 20.12.2019

"Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

 

Victor Hvorostovschii

Serghei Socolov 

Avertisment 

 

 

Avertisment

Avertisment

 • Admiterea repetată a încălcărilor constatate anterior, aferent obținerii informației privind proprietarii indirecți și beneficiarii efectivi ai acționarilor;
 • Încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului, care se referă la lipsa procedurilor clare privind cunoașterea proprietarilor direcți, indirecți ai acționarilor băncii, a beneficiarilor efectivi, inclusiv cunoașterea de către bancă a eventualelor activități concertate ale acestora; nerespectarea cerințelor aferente externalizării activităților/operațiunilor băncii; neasigurarea revizuirii cel puțin o dată pe an a actelor normative interne în unele  domenii de activitate ale băncii; neasigurarea implementării în totalitate a planului de audit intern; nerespectarea unor cerințe aferente sistemului de management al securității informației.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.05.2017 – 31.01.2019).

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.294 din 21.11.2019

BC „EuroCreditBank” S.A.

Avertisment 

 • Încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare al băncii, inclusiv raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent;
 • Nerespectarea unor cerințe aferente sistemului de management al securității informației.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.286 din 14.11.2019

BC „ENERGBANK” S.A.

Vasilachi Iurii

Cușnir Pavel

Șaghin Pavel

Slobodean Sergiu

Teslev Vasile

 

Avertisment

Avertisment

Avertisment

Avertisment

Avertisment

Avertisment 

 • Admiterea repetată a încălcărilor constatate anterior, aferent obținerii informației privind proprietarii indirecți și beneficiarii efectivi ai acționarilor;
 • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, revizuirii actelor normative interne în unele domenii de activitate ale băncii, cerințelor legislației cu privire la clasificarea activelor, deținerii informațiilor despre unii debitori ai băncii, raportării unor date eronate către BNM, precum și în domeniile: serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii. 
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2017 – 31.07.2018), până la instituirea intervenției timpurii asupra băncii.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.291 din 18.11.2019

B.C. „COMERȚBANK” S.A.

avertisment

 • Nerespectarea cerințelor aferente sistemului de management al securității informației;
 • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare al băncii, inclusiv raportarea eronată către BNM privind îndeplinirea planului de măsuri aferent controlului precedent.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.191 din 11.07.2019

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

avertisment

 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: formarea reducerilor pentru pierderi la active și angajamente  condiționale, efectuarea auditului activităților/operațiunilor externalizate, deținerea informației despre proprietarii direcți și indirecți ai acționarului/debitorului băncii,    etc.
   
 • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: regimului rezervelor obligatorii și sistemului de management al securității informației.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.73 din 14.03.2019

BC „EuroCreditBank” S.A.

avertisment

 • Ca rezultat al controlului tematic în vederea evaluării adecvării sistemelor informaționale și continuității activității, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC „EuroCreditBank” S.A. pentru încălcările constatate. BC „EuroCreditBank” S.A. a fost avertizată asupra necesității lichidării și neadmiterii încălcărilor actelor normative și asupra posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul  neînlăturării încălcărilor sau comiterii repetate a acestora.
   
 • În cadrul controlului au fost constatate unele încălcări ale Regulamentului privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor și Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.55 din 21.02.2019

B.C. „EXIMBANK” S.A.

avertisment

 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: clasificarea activelor, deținerea informațiilor despre unii debitori ai băncii, efectuarea testărilor la stres, limitele expunerilor  pentru cele mai mari zece datorii nete la creditele acordate;
   
 • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2015 – 31.03.2018). Este de menționat că în luna martie 2018, la B.C. ”EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. s-a schimbat acționarul unic, aceasta devenind parte a Grupului Intesa Sanpaolo.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 34 din 31.01.2019

BC „ProCredit Bank” S.A.

avertisment

 • Nerespectarea unor cerințe ale legislație cu privire la clasificarea activelor, la obținerea informației și documentelor referitoare la debitori;
   
 • Deficiențe în sistemul de control intern, cadrul de administrare al băncii (nerevizuirea anuală a actelor interne ale băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea la BNM a rapoartelor cu unele date eronate);
   
 • Deficiențe în sistemul de management al securității informației;
   
 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor (neaplicarea măsurilor de identificare corespunzătoare, neraportarea către autoritatea competentă a unor tranzacții), serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

 

 

2018

Actul BNM privind aplicarea sancțiunii

Banca/persoana fizică sau juridică căreia i se aplică sancțiunea

Sancțiunea aplicată

Tipul și natura încălcării săvârșite

Altă informație relevantă

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 296 din 29.11.2018

BC „MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” S.A.

avertisment

 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației referitoare la: asigurarea integrității unor date aferent tranzacțiilor efectuate, într-o formă care ar permite determinarea veridicității acestor date; asigurarea securității informației în cadrul băncii.
 • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor în sistemul de control intern al băncii și cadrul de administrare (ce țin de: condițiile efectuării tranzacțiilor cu unele persoane afiliate băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea rapoartelor la BNM cu unele erori), precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 174 din 19.07.2018

[comunicat]

”BIOTEX - COM” SRL,
deținător de deținere calificată în capitalul social al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

amendă în sumă de
89 758 lei

 • Neprezentarea  în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 175 din 19.07.2018

[comunicat]

”AVICOMAGRO” SRL,
deținător de deținere calificată în capitalul social al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

amendă în sumă de
89 740 lei

 • Neprezentarea  în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.

 

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 119 din 25.05.2018

[comunicat

Hotărârea CE al BNM nr. 182 din 26.07.2018 „Cu privire la modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.119 din 25.05.2018 „Cu privire la rezultatele controlului complex efectuat in perioada 03 iulie — 18 august 2017 la „Banca de Finanțe și Comerț" S.A.".

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

amendă în sumă de 362 141 lei

 • Nerespectarea unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;
 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a monitorizat adecvat activitatea și tranzacțiile unor clienți, nu deține suficiente documente confirmative care demonstrează venitul sau proveniența mijloacelor bănești ale unor clienți, nu deține documentele confirmative privind necesitatea efectuării de către un client a operațiunilor de extragere din cont a numerarului în sume semnificative, nu a raportat Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor despre unele tranzacții suspecte);
 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A. a depus o cerere de revocare a sancțiunilor aplicate. 

Rezultat al examinării cererii depuse, BNM a decis includerea în lista persoanelor sancționate și a contabilului șef Socolov Serghei.

1. Hvorostovschi Victor,
președintele „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

2. Rudenco Larisa,
vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A (până la data de 03.04.2018)

3. Salamaha Iurii, vicepreședintele „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A (până la data de 01.02.2017)

4. Socolov Serghei, contabilul șef „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A

avertisment

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 13.06.2018

[comunicat]

B.C. „COMERȚBANK” S.A.

amendă în sumă de

1 700 000 lei

 • Nerespectarea cerinței Legii instituțiilor financiare cu privire la componența Consiliului băncii (numărul admisibil al persoanelor afiliate băncii);
 • Nerespectarea unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;
 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniul prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a identificat sursa mijloacelor utilizate în tranzacțiile cu unii clienți, inclusiv persoane fizice, care au efectuat tranzacții semnificative de schimb valutar, nu deține în măsură deplină documente care confirmă activitatea economică a unor clienți, nu a aplicat măsuri de precauție sporite față de clienții cu risc sporit), nerespectarea unor măsuri stabilite anterior de BNM;
 • Nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniul serviciilor de plată și sistemelor de plăți, precum și în domeniul  reglementării valutare.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Serghei Cartașov,
președintele Comitetului de conducere al B.C. „COMERȚBANK” S.A.

amendă în sumă de

244 665,33 lei

Alexandru Radu,
prim-vicepreședintele Comitetului de conducere al B.C. „COMERȚBANK” S.A.

amendă în sumă de

146 165,42 lei

Sergiu Nicolaev

vicepreședintele Comitetului de conducere al B.C. „COMERȚBANK” S.A.

amendă în sumă de

160 771,67 lei

Membrii Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A.:

Petr Skovorodko, Iurii Blinov,

Constantin Movilă

avertisment

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 120 din 25.05.2018

[comunicat]

BC „EuroCreditBank” S.A.

Avertisment

Ca rezultat al controlului complex pe teren, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC „EuroCreditBank” S.A.pentru încălcările constatate. BC „EuroCreditBank” S.A. a fost avertizată asupra necesității lichidării și neadmiterii încălcărilor actelor normative și asupra posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul  neînlăturării încălcărilor sau în cazul comiterii repetate a acestora.

În cadrul controlului au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, transparența structurii de proprietate a băncii etc.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.