• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Informații privind depunerea petițiilor

 

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei:

 • Pagina-web oficială a BNM www.bnm.md constituie o modalitate suplimentară de adresare a cetățenilor.
 • Petiția este orice cerere, sesizare sau propunere, adresată Băncii Naționale a Moldovei
 • Petiția se depune în scris sau în formă electronică în limba română sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RM. Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii electronice conform Codului administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018.
 • Petițiile se examinează de către Banca Națională a Moldovei în termen de 30 zile calendaristice, iar cele care nu necesită o studiere și examinare suplimentară în termen de 15 zile de la data înregistrării.
 • Termenul general de examinare a petițiilor poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Această prelungire are efect doar dacă este comunicată în scris participanţilor la procedura administrativă în termen de 30 de zile, împreună cu motivele prelungirii.
 • În mod excepţional, când se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, Banca Națională a Moldovei poate stabili un termen care nu va depăşi 90 de zile.
 • Petițiile (cererile) prin care se solicită o informație oficială se examinează în termenele stabilite în legislația privind accesul la informație. Petițiile care conțin elemente de extranietate se examinează în termen de pînă la 90 de zile, cu condiția ca, în termen de 30 de zile, petiționarului să i se expedieze un răspuns prin care să fie informat despre măsurile întreprinse în vederea soluționării petiției sale.
 • Dacă petiția ține de competența altui organ, originalul petiției se expediază acestui organ în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
 • Petițiile trebuie să fie semnate de autor, să fie indicat numele, prenumele și domiciliul.
 • Petițiile transmise în formă electronică conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul și adresa de poștă electronică a petiționarului, dacă se solicită răspuns pe această cale, precum și semnătura electronică.
 • Petițiile anonime sau cele cu text ilizibil și nu poate fi citit sau petiția conține informații insuficiente la problema abordată, petiția nu se va examina și petiționarul va primi un răspuns despre motivul neexaminării în cazul în care numele și adresa pot fi citite.
 • După examinarea petiției în termenii stabiliți de legislație, solicitantul va primi un răspuns în scris sau în formă electronică la adresa indicată în solicitare.
 • Petițiile adresate a doua oară, care nu conțin informații noi, nu se examinează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiționarul.
 • În cazul în care  nu dispuneți de o adresă electronică, vă recomandăm să depuneți petiția pe suport de hârtie la Banca Națională Moldovei sau să expediați prin poștă la adresa: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1.

 

Petiție electronică

Aici puteți depune o petițiile în formă electronică. Petiția electronică trebuie să fie în format PDF cu semnătura electronică calificată aplicată (în acest scop puteți utiliza pagina-web a Serviciului guvernamental de semnare)

Indicați fișierul PDF:

Indicați adresa Dvs email:

 
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).