Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.10.2019

Recomandări pentru sporirea siguranței în utilizarea cardului de plată

 

Recomandări pentru utilizarea sigură a cardului de plată în mediul fizic

Gestionarea codului PIN și a altor coduri/ parole

Păstrarea în secret a PIN-ului, codului CVV2/CVC2/CID sau orice altă parolă aferentă utilizării cardului de plată:

 • Nu comunicați nimănui PIN-ul, nici chiar membrilor familiei (nimeni nu are dreptul de a solicita PIN-ul, codul CVV2/CVC2/CID sau oricare altă parolă).
 • Încercați să memorați PIN-ul fără a-l scrie pe cardul de plată sau pe oricare alt suport.
 • Chiar dacă ați scris PIN-ul, asigurați-vă că această informație se păstrează în siguranță, separat de cardul de plată.
 • Păstrați separat de card plicul ce conține date de autentificare sensibile primite de la bancă în momentul recepționării cardului (PIN-ul, CVV2/CVC2/CID), pentru a  exclude deținerea simultană a acestora, în caz de utilizare neautorizată.
 • Introduceți PIN-ul într-un mod discret la efectuarea plăților la POS-terminale sau la retragerea numerarului de la bancomatele băncilor, pentru a evita reproducerea și utilizarea frauduloasă a acestuia de către persoane terțe.
 • Modificați PIN-ul[1]  periodic.
 • Nu utilizați o combinație de cifre/parolă comună pentru accesul la toate instrumentele de plată.
 • Contactați imediat banca și schimbați PIN-ul în cazul apariției unei suspiciuni cu privire la deținerea neautorizată a acestuia de către alte persoane.

Aplicarea unor limite valorice ale tranzacțiilor zilnice efectuate cu cardul de plată

 • Pentru a preveni situațiile de fraudă, activați opțiunea de aplicare a limitelor valorice pentru operațiunile efectuate prin intermediul  cardului de plată. Limita reprezintă valoarea maximă a tranzacțiilor sau un număr maxim de operațiuni care se pot efectua zilnic/săptămânal/pentru o anumită perioadă, din contul de plăți la care este atașat cardul de plată.

Aplicarea măsurilor de precauție în utilizarea cardului de plată

 

 • Consultați frecvent site-ul băncii dvs. pentru a cunoaște  măsurile de securitate în utilizarea cardului de plată și datele de contact ale băncii în caz de necesitate.
 • În caz de pierdere, furt sau alte situații suspecte, informați imediat banca și solicitați blocarea cardului. Serviciile suport carduri ale băncilor sunt disponibile 24/7/365.
 • Verificați suma indicată la ecranul POS-terminalului/bancomatului înainte de validarea unei tranzacții.

Activarea serviciilor de notificare privind tranzacțiile efectuate

 • Activați serviciul de tip SMS-notificare[2] prin care sunteți informat imediat despre tranzacțiile efectuate cu cardul de plată.
 • În cazul eșuării unei tranzacții cu cardul de plată, verificați prompt soldul contului la care este atașat cardul de plată, vizualizând conținutul notificărilor recepționate sau prin intermediul aplicațiilor internet-banking, mobile-banking sau alte mijloace puse la dispoziție de banca emitentă în acest sens.

Păstrarea/ utilizarea în siguranță a cardului de plată și păstrarea documentelor confirmative

 • Păstrați cardul în condiții ce ar exclude deteriorarea, pierderea şi furtul acestuia sau compromiterea datelor înscrise pe el.
 • Semnați cardul pe verso, în locul indicat, imediat la primirea acestuia.
 • Nu transmiteți cardul unor persoane terțe.
 • Solicitați efectuarea operațiunilor la comerciant/ghişeul băncii numai în prezenţa dvs., nu permiteți fotografierea sau xerocopierea acestuia de persoane care nu sunt autorizate pentru astfel de acțiuni,  pentru evitarea furtului de date înscrise pe card ce pot fi utilizate la efectuarea tranzacțiilor în mediul online.
 • Evitați să stocați/transmiteți informația confidențială prin telefon, mail şi/sau prin alte modalități de comunicare prin canale nesecurizate.
 • Solicitați documentele confirmative sau vizualizați notificarea primită după fiecare tranzacție efectuată la un dispozitiv special (bancomat, POS terminal) şi verificați cu atenție informația evidențiată pe acesta (data, numărul cardului, numele/prenumele, suma tranzacției, valuta tranzacției).
 • Păstrați toate documentele confirmative aferente tranzacțiilor pentru a le putea contrapune cu tranzacțiile prezente în extrasul de cont.

[1] Acest serviciu este oferit de către bănci atât la bancomate, cât și prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță (internet-banking, mobile-banking etc.).

[2] Acest serviciu oferă posibilitatea recepționării notificărilor pe dispozitivul mobil fără a avea conexiune la internet.

 

 

Recomandări pentru utilizarea sigură a cardului de plată în mediul online

Verificarea securității comercianților online

 • Verificați în cadrul platformelor de comerț electronic prezența simbolurilor de 3D- Secure (Mastercad SecureCode, VERIFIED by VISA, American Express SafeKey). Acestea sunt de obicei afișate în partea de jos a paginii web a comerciantului.
 • Verificați dacă site-ul comerciantului este securizat prin prezența logo-ului SSL[3] sau adresa acestuia se începe cu „https://”, ceea ce indică criptarea informației transmise;
 • Nu furnizați niciodată PIN-ul, la efectuarea tranzacțiilor online acesta nu este necesar, astfel niciun comerciant online nu are dreptul de a solicita introducerea acestuia într-un câmp dedicat pe platforma de comerț electronic.
 • Evitați utilizarea opțiunii „păstrarea datelor”, ce oferă posibilitatea efectuării tranzacțiilor viitoare fără a fi nevoie de a introduce datele cardului de plată.

Utilizarea unui mediu sigur pentru efectuarea plăților

 • Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice pentru efectuarea tranzacțiilor online, întrucât acestea pot fi utilizate pentru capturarea datelor transmise.
 • Protejați-vă computerul, activând actualizările de securitate oferite de producătorii de software (de obicei gratuit) și instalați un program antivirus sau antimalware[4], care va contribui la depistarea programelor frauduloase, predestinate să captureze datele cu caracter personal introduse, la depistarea site-urilor create de către infractori cu scopul obținerii unor date confidențiale etc.
 • Evitați accesarea linkurilor suspecte  aflate în e-mailuri, rețele de socializare, programe de transmitere a mesajelor instant, mai ales în cazurile în care se solicită introducerea datelor personale sau a informațiilor de pe card.
 • În cazul tranzacțiilor online, recomandăm utilizarea unui card virtual[5], pe contul căruia puteți transfera doar suma necesară tranzacției.
 • Păstrați toate documentele confirmative aferente operațiunilor efectuate până la decontarea finală a sumelor de pe contul de card.

Gestionarea codului CVV2/CVC2/CID și a parolelor de unică folosință

 • Nu comunicați nimănui codul CVV2/CVC2/CID sau oricare altă parolă de unică folosință recepționată de la bancă dvs. pentru autorizarea unei plăți sau abonarea la sistemele de tip internet-banking/ mobile-banking.

[3] Standard de securitate pentru legătura dintre browser și server.

[4] Program de protecție dezvoltat special pentru a contracara software-ul care este proiectat pentru a infiltra sau pentru a aduce daune sistemului informatic (computer), fără acordul proprietarului.

[5] Card ce permite doar efectuarea tranzacțiilor online, fiind atașat la un cont de plată separat. Lipsa benzii magnetice și a chip-ului nu permit efectuarea plăților în mediul fizic.