• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.04.2020

Bancnote și monede uzate

 

Persoanele fizice şi juridice care sunt în posesia bancnotelor şi monedelor metalice uzate sau deteriorate, dar autentice1 şi cu putere  circulatorie, pot  efectua schimbul acestora pe bancnote şi / sau monede metalice corespunzătoare circulaţiei  la Banca Naţională a Moldovei sau la băncile licenţiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora.

Se supun schimbului şi se plătesc integral, 100 % din valoare,

bancnotele:

 • care au fost rupte şi reconstituite prin lipirea fragmentelor aparţinând aceleiaşi bancnote, obţinându-se suprafaţa întreagă, sau bancnotele cărora le lipseşte până la maximum 45 % din suprafață;
 • la care firul de siguranţă este deteriorat prin decupare parţială sau totală;
 • la care se constată absenţa cernelii de pe o porţiune sau de pe întreaga suprafaţă a aversului sau reversului, în cazul spălării acestora sau supunerii unor agenţi chimici agresivi;
 • murdare, perforate, îmbibate cu substanţe unsuroase, inscripţionate, șifonate, îndoite.

monedele:

 • care şi-au modificat forma în urma deteriorărilor mecanice sau acţiunii unor factori de mediu, constatându-se îndoite, lăţite, găurite, roase sau topite, dar şi-au păstrat imaginea pe avers şi revers;
 • care şi-au schimbat culoarea în urma unor factori de mediu agresiv, dar şi-au păstrat imaginea pe avers şi revers.

Schimbul bancnotelor şi monedelor metalice uzate sau deteriorate se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane. 

Bancnotele cărora le lipseşte mai mult de 45 % se resping şi nu se plătesc.

Bancnotele în privința cărora sunt motive să se considere că au fost deteriorate în mod intenționat (prin multiplicarea bancnotelor prin decupare, etc.), nu se schimbă și se rețin pentru a fi predate subdiviziunii teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru bancnotele reținute, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

Specimenele de bancnote se retrag din circulație şi nu se plătesc.

Bancnotele sau monedele metalice fără putere circulatorie2, al căror termen de schimb a expirat, se resping și nu se plătesc.

În cazul în care persoana fizică sau juridică depune la bancă pentru schimb bancnote sau monede suspecte de a fi false3, acestea se retrag şi se remit subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova spre expertizare. Pentru însemnele monetare retrase, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

Băncile licenţiate din Republica Moldova asigură, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, înlocuirea bancnotelor şi monedelor metalice, după cum urmează:
  a) bancnote corespunzătoare circulaţiei, uzate sau deteriorate, dar cu putere circulatorie, pe monede metalice corespunzătoare circulaţiei;
  b) monede metalice corespunzătoare circulaţiei, uzate sau deteriorate, dar cu putere circulatorie, pe bancnote corespunzătoare circulaţiei.

Schimbul bancnotelor pe monede şi viceversa se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane.

 

________________________________________________________________

1 Bancnote/ monede autentice - bancnote/ monede ce dețin toate caracteristicile și elementele de siguranță a unei bancnote/ monede emise de BNM.
2 Bancnote/monede fără putere circulatorie - bancnote/monede care au încetat să fie mijloc legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova, fiind retrase din circulație de BNM.
3 Bancnote/ monede suspecte de a fi false - bancnote/ monede care au aparența unor bancnote/monede autentice, produse și/ sau alterate în mod fraudulos, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).