• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2017

Beneficiile stabilităţii preţurilor

Asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus constituie cel mai important obiectiv al Băncii Naţionale a Moldovei, deoarece aceasta contribuie la crearea unui cadru economic relativ stabil care permite dezvoltarea economică şi asigurarea unui nivel susţinut al creşterii economice.

În acest context, Banca Naţională a Moldovei consideră că o ţintă joasă, relativ stabilă şi credibilă a inflaţiei:

 • va menţine ratele nominale ale dobânzii la un nivel redus, care vor stimula investiţiile pe termen lung şi vor permite păstrarea competitivităţii agenţilor economici pe plan intern şi extern;
 • va descuraja activităţile speculative şi va consolida stabilitatea financiară;
 • va sprijini creşterea economică de durată, crearea locurilor de muncă şi va duce la creşterea productivităţii, ceea ce va îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei;
 • va proteja populaţia cu venituri fixe şi păturile social-vulnerabile, care sunt afectate în special de rata înaltă a inflaţiei prin erodarea veniturilor din investiţii şi a plăţilor sociale (pensii, indemnizaţii etc.).

Pentru a defini fenomenul de creștere generală a prețurilor într-o anumită perioadă  se utilizează termenul de inflație, iar măsurarea cantitativă a fenomenului economic determină rata inflației. Situația opusă în care prețurile înregistrează reduceri este definită prin deflație.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă creșterea prețurilor (inflaţia) este suficient de redusă şi stabilă de la o perioadă la alta este necesar a folosi un mecanism care ar cuantifica fluctuațiile prețurilor fie ca acestea s-ar modifica în sensul creșterii sau al scăderii.

În acest context, inflaţia poate fi măsurată prin intermediul mai multor indicatori precum deflatorul PIB, indicele prețurilor de producție (IPP) sau indicele prețurilor de consum (IPC) etc. Definiţiile şi modul de calcul al acestora pot fi vizualizate pe pagina  web a  Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova (www.statistica.md).

Conceptul de stabilitate a prețurilor presupune nu doar protejarea economiei contra inflației, dar și controlul fenomenelor deflaționiste, care semnalează de cele mai multe ori declinul economic.

Beneficiile rezultate din stabilitatea prețurilor sunt multiple și au efect direct asupra bunăstării populației și permit dezvoltarea durabilă a economiei naționale, deoarece stabilitatea prețurilor:

 • conduce la consolidarea încrederii populației în politica statului și a băncii centrale, astfel obiectivele autorităților devin mai viabile, iar deciziile de politică monetară mai eficiente;
 • și totodată asigură evitarea situațiilor de incertitudine privind evoluția prețurilor în viitorul apropiat, ceea ce permite cetățenilor un mod rațional de comportare bazat pe economisire și realizare a proiectelor investiționale.

În final, realizarea obiectivului fundamental al BNM contribuie la dezvoltarea economiei în condițiile ocupării cât mai active a forței de muncă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).