Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2024

Registrul societăților emitente de monedă electronică

 

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat/retras/suspendat licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăților emitente de monedă electronică
cărora li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de emitere a monedei electronice
[1]

N/O

Denumirea societății emitente de monedă electronică

Codul fiscal (IDNO), sediul societății emitente de monedă electronică

Numărul şi data hotărârii privind eliberarea licenței

Seria, numărul și data de eliberare a licenței

Organul de conducere al societății emitente de monedă electronică

Informații detaliate privind licența

Informații privind retragerea/suspendarea licenței

Informația privind sucursalele/agențiile de plată[2] ai societății emitente de monedă electronică

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.

„Paymaster” SRL

1013600034592,

MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 175 din 04.09.2014

seria BNM

nr. 000577 din 11.09.2014

Lupolov Denis

___

___

Agenții “Paymaster” SRL

2.

„Paynet Services” SRL

1013600036596,

MD-2002, bd. Decebal, 6, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 227 din 31.10.2014

 

seria BNM

nr. 000586 din 10.12.2015

Erarslan Kazim

Greadcenco   Călin

Informații detaliate

___

Agenții “Paynet Services” SRL

3.

ÎM OMF „Microinvest” SRL

1003600053518,MD-2014, bd. Renașterii Naționale, 12, et. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 11 din 15.01.2015

seria BNM nr. 000583 din 30.01.2015

Svinarenco Dumitru

___

Licența retrasă, conform Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 62 din 04.04.2018

___

4.

“BPAY” S.R.L.  (denumită anterior
Artosis” SRL)

1010600040527,

MD-2004, str. Mihai Viteazul, 3,
mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 214 din 08.08.2016

 

seria A MMI
nr. 000479
din 14.09.2023

Teleșco Sergiu

Informații detaliate

___

Agenții “BPAY” S.R.L.

5.

„QIWI-M”

SRL

(denumită anterior Î.M. „OSMP-M” SRL)

1008600018031,

MD – 2059, str. Petricani, 32, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 105 din 23.05.2018

seria A MMI nr. 000471 din 31.05.2018

Ciobanu Victor

Informații detaliate

___

Agenţii „QIWI-M” SRL

6.

„FINTECLY”
SRL

1018600050409, MD-2029, șos. Muncești, 800/2, ap. 19, mun. Chișinău,  Republica Moldova

nr. 46 din 13.02.2019

seria A MMI nr. 000474 din 22.02.2019

Predius Dmitrii

___

___

___

7.

„MOLDCELL” S.A.

1002600046027,
MD-2060, str. Belgrad, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 50 din 17.03.2022

Seria A MMI
nr. 000477 din
21.03.2023

Bugaian Carolina

Informații detaliate

___

___

 

________________

[1] monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele decât moneda electronică), în scop de efectuare a unor operațiuni de plată, și care este acceptată de o persoană alta decât emitentul de monedă electronică. Societățile emitente de monedă electronică cărora li s-a eliberat licența pentru activitatea de emitere a monedei electronice, suplimentar dețin dreptul de a desfășura și activitățile descrise la art. 88 din Lege.

[2] agent de plată – persoană juridică/fizică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăți emitente de monedă electronică.

 

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale