• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.08.2019

Rezervele obligatorii

 

Rezervele obligatorii

Definiție:

Rezervele obligatorii sunt disponibilități ale băncilor, păstrate în conturi la banca centrală.

Funcție:

Rezervele obligatorii reprezintă un instrument auxiliar de politică monetară, prin care se urmărește restrângerea excesului de lichiditate și, respectiv, atenuarea impactului acestuia asupra ratelor interbancare ale dobânzilor. Prin modificarea normei rezervelor obligatorii, banca centrală mai urmărește să influențeze marja bancară (diferența dintre ratele dobânzilor la creditele acordate și depozitele atrase) și, respectiv, dinamica creditului și a inflației.

Majorarea normei rezervelor obligatorii în valută este deseori utilizată de economiile emergente pentru descurajarea fenomenului de dolarizare (euroizare) a economiei și îmbunătățirea mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Rezervele obligatorii pot avea și o funcție macroprudențială, de prevenire a creșterii excesive a creditării.


Specificul regimului rezervelor obligatorii în Moldova:

Cadrul normativ:

Cerințele de menținere a rezervelor obligatorii se stabilesc în temeiul art.17 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și al Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE nr. 302/2019 (regulament).

Baza de calcul:

Rezervele obligatorii se constituie din mijloacele atrase de bănci înregistrate în conturile din clasa 2 „Obligații” din bilanțurile băncilor. Din baza de calcul se exceptează mijloacele atrase de la BNM, de la alte bănci licențiate, provizioanele și elementele de fonduri proprii ale băncilor.

Norma rezervelor obligatorii:

Norma rezervelor obligatorii este cota procentuală din mijloacele atrase de bănci din care se constituie rezervele obligatorii și se stabilește de către Comitetul executiv al BNM în cadrul ședințelor de politică monetară și, respectiv, se anunță prin deciziile de politică monetară.

Pentru a încuraja atragerea de către bănci a mijloacelor bănești pe termen mediu și lung, se aplică o normă a rezervelor obligatorii egală cu 0% la pasivele cu o scadență contractuală mai mare de 2 ani, care se înscriu în anumite criterii (pct. 15 din regulament aici).

Perioade de constituire:

În cadrul regimului rezervelor obligatorii se disting două perioade consecutive, care durează câte 1 lună:

 • de observare – interval de timp cuprins între data de 16 a lunii precedente până la data de 15 a lunii curente în care se determină media bazei de calcul și, respectiv, nivelul rezervelor obligatorii;
 • de aplicare – interval de timp cuprins între data de 16 a lunii curente până la data de 15 a lunii următoare în care se menține nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în conturile băncilor la BNM.

Modul de constituire și regimul de menținere:

 • Rezervele obligatorii se constituie, în conturile deschise la BNM, în trei monede: MDL, EUR și USD;
 • rezervele obligatorii în MDL se constituie din mijloacele atrase în MDL și valute neconvertibile, altele decât cele enumerate la pct. 19 din Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA nr. 3/2009;
 • rezervele obligatorii în EUR și USD se constituie din mijloacele atrase în valutele respective. Suplimentar, la sfârșitul anului de gestiune, băncile aleg de sine stătător în ce valută, EUR sau USD, vor constitui, în anul următor, rezerve obligatorii din mijloacele atrase în alte valute liber convertibile;
 • conformarea la regimul rezervelor obligatorii în MDL, EUR și USD se apreciază în funcție de media soldului, pe ansamblul perioadei de aplicare, a disponibilităților băncilor în conturile deschise la BNM în monedele corespunzătoare;
 • în cazul rezervelor obligatorii în MDL, se aplică un regim de „averaging”. Aceasta înseamnă că soldul mijloacelor în conturile „Loro” la BNM, în care se mențin rezervele obligatorii în MDL, poate să varieze pe parcursul perioadei de aplicare (poate să atingă și nivelul zero), atât timp cât media soldului pe ansamblul perioadei de aplicare este cel puțin egală cu nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în MDL;
 • în cazul rezervelor obligatorii în valută, se aplică un regim de „averaging parțial”. Respectiv, doar o parte a rezervelor obligatorii în EUR și USD, 5% din baza de calcul, se menține în medie, pe ansamblul perioadei de aplicare. Partea rămasă a rezervelor obligatorii se menține în volum neschimbat și poate fi tratată drept un sold minim de rezerve obligatorii de care banca trebuie să dispună în conturile deschise la BNM;
 • nu se admit compensări între excedentul și deficitul de rezerve obligatorii în diferite monede. 

Remunerare:

 

BNM poate remunera rezervele obligatorii, principiile și modul de remunerare fiind stabilite prin actele sale normative. Actualmente, BNM plătește băncilor o dobândă la cota din rezervele obligatorii ce depășește 5% din baza de calcul. Rezervele obligatorii în MDL și în valută se remunerează la rate distincte, aplicând pentru rezervele obligatorii în MDL rata la facilitatea BNM de depozit overnight, iar pentru rezervele obligatorii în valută - o rată de remunerare de 0,01%, stabilită la acest nivel prin HCE al BNM nr. 139/2019.

Sancțiuni pentru deficitul de rezerve obligatorii:

Deficitul de rezerve obligatorii se sancționează prin aplicarea amenzilor, ce se transferă la bugetul de stat. În prezent, amenda se calculează prin aplicarea la suma deficitului a ratei de bază a BNM plus o marjă zilnică de 0,2%.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).