• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2019

Rezervele obligatorii

 

În temeiul art.17 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei (BNM) stabilește cerințele de menținere a rezervelor obligatorii (RO).

RO sunt disponibilități ale băncilor, în lei moldovenești și în valută,  păstrate în conturi la BNM.

RO reprezintă un instrument auxiliar al politicii monetare, având drept scop restrângerea excesului de lichiditate și, respectiv, atenuarea impactului acestuia asupra ratelor interbancare ale dobânzilor. Rolul major al RO în valută este de a preveni creșterea excesivă a creditului în valută.

Principalele caracteristici ale regimului RO stabilit de către BNM:

 • În perioada de observare[1] a mijloacelor atrase se determină soldul RO, care urmează a fi menținut în perioada de aplicare[1] a acestora.Ambele perioade durează câte 1 lună: perioada de observare - de la data de 16 a lunii precedente până la data de 15 a lunii curente și, respectiv, perioada de aplicare a RO începe la data de 16 a lunii curente și se sfârșește la data de 15 a lunii următoare.
 • Baza de calcul a RO se determină ca medie zilnică, pe perioada de observare, a soldurilor conturilor din clasa II „Obligații” din bilanțurile băncilor (cu excepția mijloacelor proprii, a pasivelor interbancare locale, inclusiv în raport cu BNM), separat în lei și în valută.
 • Se aplică norme distincte ale RO, în funcție de scadența elementului de pasiv inclus în baza de calcul. Respectiv, pentru elementele de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani se aplică norma rezervelor obligatorii stabilită de Comitetul executiv în cadrul ședințelor de politică monetară. Pentru elementele de pasiv incluse în baza de calcul cu scadența mai mare de 2 ani, care întrunesc anumite condiții contractuale, se aplică o normă a RO de 0%.
 • RO în lei moldovenești se mențin în conturile Loro la BNM, fiind constituite ca sold mediu al disponibilităților băncilor pe parcursul perioadei de aplicare.
 • RO în valută se mențin doar în dolari SUA și în euro, care se transferă de către bănci, în volumul necesar, pe conturile BNM deschise în străinătate, în decurs de 5 zile odată cu începutul perioadei noi de aplicare a RO. Astfel, spre deosebire de RO în lei moldovenești, ale căror sold poate să varieze pe parcursul perioadei de aplicare, soldul rezervelor obligatorii în valută nu se modifică.
 • BNM plătește băncilor o dobândă la cota din rezervele obligatorii ce depășește 5% din pasivele în baza cărora acestea se constituie. RO în lei moldovenești și în valută se remunerează la rate distincte, aplicând pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight a BNM, iar pentru rezervele obligatorii în valută - o rată de remunerare de 0.01%, stabilită la acest nivel prin HCE al BNM nr. 139 din 07.05.2019. Anterior, rezervele obligatorii în valută erau remunerate de BNM la rata medie ponderată la depozitele la vedere cu dobândă atrase de sectorul bancar în valută.

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în MDL

Statistica rezervelor obligatorii menținute de bănci în VLC

 

[1] Până la intrarea în vigoare a noului Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr.355 din 27.12.2017, potrivit regulamentului precedent, aprobat prin HCA al BNM nr.85 din 15.04.2004, se opera cu termenii - perioada de urmărire și perioada de menținere. Totodată, acestea erau cuprinse între datele de 8 a lunii precedente până la data de 7 a lunii curente.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).