• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.07.2019

Sistemele de plăți din Republica Moldova

 

Sistemele de plăți din Republica Moldova reprezintă totalitatea sistemelor, mecanismelor, instituțiilor care în baza unor norme (reguli, proceduri, contracte, aranjamente etc.) asigură inițierea, procesarea, compensarea și/sau decontarea operațiunilor de transfer de mijloace bănești între participanți.

Componentele principale ale sistemelor de plăți din Republica Moldova sunt: sistemul automatizat de plăți interbancare; sistemul de decontare a valorilor mobiliare; instrumentele de plată și sistemele automatizate de deservire la distanță.

Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) reprezintă sistemul prin intermediul căruia sunt efectuate plățile interbancare în lei moldovenești pe teritoriul Republicii Moldova. SAPI este operațional din anul 2006 și administrat de Banca Națională a Moldovei.

Sistemul Depozitarului Central Unic de Valori Mobiliare (SDCU) reprezintă sistemul de decontare a valorilor mobiliare, care asigură prestarea serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare centralizată, de decontare și după caz, a serviciilor auxiliare. SDCU este operațional din 31 iulie 2018 și este gestionat de „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.

Instrumentele de plată fără numerar sunt componente esențiale ale sistemelor de plăți  din Republica Moldova, în special, în cadrul etapelor de creare, validare și transmitere a plăților.
În Republica Moldova sunt utilizate următoarele instrumente de plată:

 • cardul de plată;
 • transferul de credit;
 • debitarea directă.

Sistemele automatizate de deservire la distanță reprezintă o modalitate electronică de utilizare la distanță a instrumentelor de plată menționate mai sus.

Cardul de plată reprezintă un suport de informație standardizat și, după caz, personalizat prin intermediul căruia deținătorul, în funcție de tipul cardului de plată are acces la distanță la contul de plăți la care este atașat cardul de plată în vederea efectuării anumitor operațiuni de plată.

Transferul de credit reprezintă o serie de operațiuni care încep prin inițierea de către plătitor a unui ordin de plată și transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plată în scopul punerii la dispoziția unui beneficiar a unei anumite sume de bani.

Debitarea directă constă dintr-o serie de proceduri în care o operațiune de plată este inițiată de beneficiarul plății în baza consimțământului acordat de către plătitor beneficiarului plății.

Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD) sunt soluții informatice și/sau echipamente,  ce permite utilizatorului, prin intermediul unei aplicaţii informatice, a unei metode de autentificare şi al unui mijloc de comunicație să aibă acces de la distanță la fondurile aflate în contul de plăți în scopul: obținerii de informații privind starea contului de plăți şi a tranzacțiilor realizate, efectuării tranzacțiilor în numele şi la ordinul deținătorului din contul fondurilor aflate în contul de plăți. SADD pot fi clasificate în:

 • PC-payments;
 • Internet-payments;
 • Mobile-payments;
 • Telephone-payments;
 • Terminal-payments.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).