Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.03.2024

Lista regulamentelor

 

 

Sectorul bancar

Regulamentul privind efectuarea controalelor și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.187/2023

Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, nr. 101 din 19.05.2022 (în vigoare 01.07.2022)

Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobil, nr. 114 din 02.06.2022 (în vigoare 15.07.2022)

Regulamentul cu privire la deţinerile calificate ale băncilor, nr. 113 din 02.06.2022 (în vigoare 15.08.2022)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare nr.31 din 13.02.2020

Regulamentul nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci

Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158 din 9 iulie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.188-192, art. 667)

Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240/2013

Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997

Regulament cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci

Regulamentul cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci

Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020

Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020

Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.44 din 26.02.2020 (în vigoare din 01.10.2020)

Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat, aprobat la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328 din 13.12.2019

Regulament cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.109 din 5 aprilie 2019

Regulament cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor aprobat prin HCE al BNM nr. 147 din 17.05.2019 (în vigoare 24.06.2019)

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997

Regulament privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare 04.04.2019

Regulament cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018

Regulament privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 9 august 2018

Regulament cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018

Regulament cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018

Regulament cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci

Regulament cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate

Regulamentului cu privire la auditul situaţiilor financiare şi auditul în alte scopuri al băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.118 din 24.05.2018

Regulament cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

Regulament cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci

Regulament cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate

Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale bancii şi cerinţele de capital, modificat prin HCE nr.16 din 03.02.2022

Regulament cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor

Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018

Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018

Regulament cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, aprobat prin nr.330 din 01.12.2016

Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din 15.12.2005

Regulament cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie 2013

Regulament cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013

Regulament cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

Regulament privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002

Regulament cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

Regulament privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009

Regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin HCE al BNM nr.29 din 13.02.2018

Regulament privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin HCE al BNM nr.165 din 14.06.2019

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.335/2016 din 1 decembrie 2016

Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016

Regulament privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009

Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

Regulament privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009

Regulament privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015

 

 

Piața financiar-bancară

Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129/2018

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188/2014

Norme cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Naţională a Moldovei ca garanţii la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2019

Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 (în vigoare din 30.06.2020)

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018

Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009

 Regulament cu privire la funcţionarea pieţei monetare interbancare în moneda naţională, aprobat prin HCA al BNM nr.222 din 21.11.2013

Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013

Regulament privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013

Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003

Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin HCA al BNM nr.156 din 02.06.2000

 

 

Sistemele de plăţi și infrastructura piețelor financiare

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interne, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.179 din 27.06.2019

Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11 din 11.01.2024

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 10 din 11.01.2024

Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienților şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată nr. 12 din 11.01.2024

Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 9 din 11 ianuarie 2024

Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, , aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din 03.02.2020)

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019

Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019

Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018

Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010

Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005

Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

 

 

Raportări

Regulament cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997

 

 

Creditarea nebancară

Creditarea nebancară:

Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebancară „AAA” SRL/SA (cu titlu de recomandare), aprobat prin Hotărârea nr. 2/7 din 17.01.2023

Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. 20/5 din 20.05.2022

Cerinţele faţă de capitalul organizaţiilor de creditare nebancare, aprobate prin Hotărârea nr. 58/1 din 01.12.2020

Regulamentul cu privire la clasificarea activelor de către organizaţiile de creditare nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. 60/4 din 16.12.2019

Regulamentul cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate şi
Regulamentul cu privire la transparenţa structurii de proprietate a organizaţiei de creditare nebancare),
aprobate prin Hotărârea nr. 41/4 din 17.09.2018

Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 16/3 din  27.03.2015

Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 10/17 din  27.02.2015

Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 24/16 din  25.06.2010

Regulamentul privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 17/8 din  03.04.2009

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 50/13 din  17.10.2008

Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărârea nr. 17/8 din  30.04.2008

Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 63/6 din  25.12.2007

Business - planul model pentru asociaţiile de economii şi împrumut ce depun declaraţia pentru eliberarea licenţei de activitate de categoria A

Model de declaraţie de eliberare/reperfectare a licenţei pentru desfăşurarea genului de activitate a asociaţiei de economii şi împrumut


general:

Regulamentul cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea nr. 38/14 din 28.09.2012

Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărârea nr. 8/6 din 26.02.2010

Regulamentul privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară. aprobat prin prin Hotărârea nr. 38/1 din 24.08.2018

Normele privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale pe piaţa financiară nebancară, aprobate prin Hotărârea nr. 34/2 din 30.07.2018

Hotărârea nr. 4/22 din 10.02.2022 cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară

 

 

Birourile istoriilor de credit

Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit, aprobat prin Hotărârea nr. 445 din  28.05.2010

Regulamente (privind biroul istoriilor de credite), aprobate prin Hotărârea nr. 8/15 din,  26.02.2009

Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărârea nr. 7/4 din  20.02.2009

 

 

Sectorul asigurărilor

Actualizate:

Regulamentul privind licenţierea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea nr. 34/15 din 27.06.2023

Regulamentul cu privire la înregistrarea/licențierea societăţilor de asigurare sau de reasigurare şi a sucursalelor societăţilor de asigurare sau de reasigurare din statele terţe, aprobat prin Hotărârea nr. 31/1 din 15.06.2023

Regulamentul privind participaţiile calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 22/3 din 02.05.2023, (în vigoare 30.05.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr.179-181 art. 520 din 30.05.2023

Regulamentul privind termenele, procedura şi modul de eliberare a avizului aferent tranzacţiilor, cerinţele de ţinere a Registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului sau ale reasigurătorului, aprobat prin Hotîrârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nr. 30/8 din 13.06.2023 (în vigoare 27.06.2023)

Regulamentul privind cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de conducere, membrii comitetului de audit, persoanele care deţin funcţie-cheie în cadrul asigurătorului sau al reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau a unui reasigurător din statul terţ şi faţă de lichidatorul asigurătorului sau al reasigurătorului în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/2 din 23.05.2023 (în vigoare 22.06.2023)

Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hoitărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 30/13 din 13.06.2023 (în vigoare 27.06.2023)

Regulamentul privind cerințele faţă de programul de reasigurare al asigurătorului, regulile de contractare a reasigurărilor şi condițiile avizării nivelului reținerii proprii al asigurătorului, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/12 din din 13.06.2023

Metodologia de calculare şi de aplicare a primelor de asigurare de bază şi a coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, aprobată prin Hotîrârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nr. 31/2 din 15.06.2023 (în vigoare 27.06.2023)

Regulamentul cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 30/10 din 13.06.2023 (în vigoare 23.06.2023)

Regulamentul privind activitatea de actuariat, aprobat prin Hotărârea nr. 50/2 din 27.10.2020

Hotărârea nr. 37/14 din 19.08.2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident

Hotărârea nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Regulamentul cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, aprobat prin Hotărârea nr. 21/3 din 27.05.2019

Regulamentul cu privire la auditul societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.71 din 29.02.2024 (în vigoare 14.03.2024)

Regulamentul cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, aprobat prin Hotărârea nr.15/6 din 15.04.2019

Hotărârea nr. 57/14 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă

Hotărârea nr. 57/13 din 28.12.2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Regulamentul cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului)

Regulamentul privind licenţierea pe piața asigurărilor, aprobat prin Hotărârea nr. 47/6 din  22.10.2018

Hotărârea nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit

Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea nr. 49/5 din  30.09.2016

Hotărârea nr. 42/5 din  12.08.2016 сu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc

Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă), aprobat prin Hotărârea nr. 22/3 din 29.04.2015HOTĂRÂRE Nr. 22/3 din 29.04.2015

Hotărârea nr. 133 din 27.02.2012 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Hotărârea nr. 26/15 din  07.07.2011 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)

Regulamentul privind desfăşurarea activităţii simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 24/19 din 24.06.2011

Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea nr. 2/1 din  21.01.2011

Hotărârea nr. 45/5 din 16.10.2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări

Regulamentul privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, aprobat prin Hotărârea nr. 19/11 din 09.04.2009

Regulamentul privind Fondul de compensare, aprobat prin Hotărârea nr. 23/3 din 29.05.2008

Hotărârea nr. 20/5 din  16.05.2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare, aprobat prin Hotărârea nr. 14/8 din 10.04.2008

Regulamentul privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului, aprobat prin Hotărârea nr. 14/7 din 10.04.2008

Hotărârea nr. 13/3 din 03.04.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente (Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, Anexa nr. 3)

Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotărârea nr. 13/1 din 03.04.2008

Regulamentul privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, aprobat prin Hotărârea nr. 55/6 din 08.11.2007

Hotărârea SSSA nr. 24 din 31.03.1997 cu privire la condiţiile de asigurare şi metodologia temporară de calculare a tarifelor de asigurare


Amendamente:

Hotărârea nr. 40/3 din 13.07.2021 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019

Hotărârea nr. 28/4 din 18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Hotărârea nr. 21/2 din 13.04.2021 privind modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Hotărârea nr. 54/1 din 17.11.2020 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019

Hotărârea nr. 53/8 din 10.11.2020 Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.45/5 din 16.10.2009

Hotărârea nr. 45/1 din 22.09.2020 Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/14 din 28.12.2018

Hotărârea nr. 14/1 din 27.03.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018

Hotărârea nr. 59/1 din 10.12.2019 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019

Hotărârea nr. 30/4 din 15.07.2019 Privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018

Hotărârea nr. 17/3 din 22.04.2019 Privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea CNPF nr.13/3 din 03.04.2008

Hotărârea nr. 3/2 din  21.01.2019 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013

Hotărârea nr. 28/14 din  25.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Hotărârea nr. 26/10 din  11.06.2018 referitor la modificarea și completarea Hotărârii CNPF nr.26/15 din 07.07.2011 privind forma şi conţinutul rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)

Hotărârea nr. 16/3 din  30.03.2018 cu privire la modificarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Hotărârea nr. 17/5 din  21.04.2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor(reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011


Ghiduri:

Ghidul asiguratului

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și