• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.07.2018

Structura și volumul monedei naţionale în circulaţie

 

Structura monedei naţionale în circulaţie

la situaţia din 31 decembrie 2017

Valoarea nominală

Numerar în circulaţie (mil. lei)

Pondere
în %

Cantitatea bancnotelor/

Pondere
în %

Cantitatea bancnotelor/

monedelor în circulaţie

monedelor pe cap

(mil. buc.)

de locuitor (buc.)

Bancnote

1 leu

94.48

0.45

94.48

34.70

26.61

5 lei

79.94

0.38

15.99

5.87

4.50

10 lei

197.34

0.94

19.73

7.25

5.56

20 lei

249.70

1.19

12.49

4.59

3.52

50 lei

1,540.03

7.33

30.80

11.31

8.67

100 lei

3,520.71

16.75

35.21

12.93

9.92

200 lei

11,473.04

54.58

57.37

21.07

16.16

500 lei

2,462.36

11.71

4.92

1.81

1.39

1000 lei

1,287.80

6.13

1.29

0.47

0.36

total

20,905.40

99.46

272.27

100

76.68

Bancnote comemorative

9.37

0.05

0.047

   

Monede

1 ban

0.70

0.003

70.00

8.67

19.71

5 bani

10.91

0.04

218.20

27.01

61.45

10 bani

24.56

0.10

245.60

30.41

69.17

25 bani

57.19

0.23

228.76

28.32

64.42

50 bani

22.58

0.09

45.16

5.59

12.72

total

115.94

0.46

807.72

100

227.47

Monede comemorative

5.76

0.03

0.095

 

 

In total

21,036.47

100

1,080.13

 

304.15

 

Sursa date

 

Volumul numerarului în circulaţie

pe perioada anilor 2013 - 2017

Suma
(mil. lei)

2013

2014

2015

2016

2017

Bancnote

18,941.99

19,112.37

16,931.27

18,870.82

20,905.40

Monede

88.62

95.58

102.21

108.85

115.94

Bancnote comemorative

9.32

9.35

9.35

9.37

9.37

Monede comemorative        şi jubiliare

4.97

5.24

5.47

5.59

5.76

total

19,044.90

19,222.54

17,048.30

18,994.63

21,036.47

Cantitatea                (mil. buc.)

2013

2014

2015

2016

2017

Bancnote

278.03

257.80

231.03

250.33

272.27

Monede

626.85

673.91

717.13

758.91

807.72

Bancnote comemorative

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

Monede comemorative            şi jubiliare

0.083

0.087

0.091

0.093

0.095

total

905.01

931.84

948.30

1,009.38

1,080.13

 

Graficul nr.1. Volumul numerarului în circulaţie

Graficul nr. 2. Structura numerarului în circulație (cantitativ)

 

Sursa date

 

 


2016

 

Structura monedei naţionale în circulaţie

la situaţia din 31 decembrie 2016

Valoarea nominală  Numerar în circulaţie
(mil. lei)
Pondere
în %
Cantitatea bancnotelor/  Pondere
în %
Cantitatea bancnotelor/ 
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mil. buc.)  de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 86.72 0.46 86.72 34.64 24.41
5 lei 81.01 0.43 16.20 6.47 4.56
10 lei 171.05 0.90 17.11 6.83 4.81
20 lei 267.60 1.41 13.38 5.34 3.77
50 lei 1,383.68 7.29 27.67 11.05 7.79
100 lei 3,364.66 17.73 33.65 13.44 9.47
200 lei 9,977.34 52.59 49.89 19.93 14.04
500 lei 2,177.66 11.48 4.36 1.74 1.23
1000 lei 1,361.10 7.17 1.36 0.54 0.38
total 18,870.82 99.46 250.33 100 70.45
Bancnote comemorative 9.37 0.05 0.047    
Monede
1 ban 0.69 0.003 68.83 9.07 19.37
5 bani 10.30 0.04 205.92 27.13 57.96
10 bani 22.94 0.10 229.43 30.23 64.57
25 bani 52.44 0.22 209.78 27.64 59.04
50 bani 22.48 0.10 44.95 5.92 12.65
total 108.85 0.46 758.91 100 213.59
Monede comemorative 5.59 0.03 0.093    
In total 18,994.63 100 1,009.38   284.05

Sursa date

 

Volumul numerarului în circulaţie

pe perioada anilor 2012 - 2016

Suma
(mil. lei)
2012 2013 2014 2015 2016
Bancnote 14,471.09 18,941.99 19,112.37 16,931.27 18,870.82
Monede 82.20 88.62 95.58 102.21 108.85
Bancnote comemorative   9.32 9.35 9.35 9.36
Monede comemorative şi jubiliare 3.96 4.97 5.24 5.47 5.60
total 14,557.25 19,044.90 19,222.54 17,048.30 18,994.63
Cantitatea
(mil. buc.)
2012 2013 2014 2015 2016
Bancnote 225.28 278.03 257.80 231.03 250.33
Monede 583.83 626.85 673.91 717.13 758.91
Bancnote comemorative   0.05 0.047 0.047 0.047
Monede comemorative şi jubiliare 0.069 0.083 0.087 0.091 0.093
total 809.18 905.01 931.84 948.30 1,009.38

 

Graficul nr.1. Volumul numerarului în circulaţie

Graficul nr. 2. Structura numerarului în circulație (cantitativ)

Sursa date

 


2015

Structura monedei naţionale în circulaţie

la situaţia din 31 decembrie 2015

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mil. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/ Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mil. buc.) de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 80.46 0.47 80.46 34.83 22.63
5 lei 72.12 0.42 14.42 6.24 4.06
10 lei 181.14 1.06 18.11 7.84 5.10
20 lei 256.89 1.51 12.84 5.56 3.61
50 lei 1,342.07 7.88 26.84 11.62 7.55
100 lei 3,017.53 17.73 30.18 13.06 8.49
200 lei 8,542.03 50.18 42.71 18.49 12.01
500 lei 2,019.88 11.87 4.04 1.75 1.14
1000 lei 1,419.15 8.34 1.42 0.61 0.40
total 16,931.27 99.46 231.03 100 64.98
Bancnote comemorative 9.35 0.05 0.047    
Monede
1 ban 0.69 0.003 68.50 9.55 19.27
5 bani 9.82 0.04 196.46 27.40 55.26
10 bani 21.44 0.10 214.47 29.91 60.33
25 bani 48.59 0.22 194.37 27.10 54.67
50 bani 21.67 0.10 43.33 6.04 12.19
total 102.21 0.46 717.13 100 201.72
Monede comemorative 5.47 0.03 0.091    
In total 17,048.30 100 948.30   266.70

 

2014

Structura monedei naţionale în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2014

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mln. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie
(mln. buc.)
Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor pe cap
de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 78.28 0.41 78.28 30.36 22.00
5 lei 67.89 0.35 13.58 5.27 3.82
10 lei 234.79 1.22 23.48 9.11 6.60
20 lei 324.68 1.69 16.23 6.30 4.56
50 lei 1,697.38 8.83 33.95 13.17 9.54
100 lei 4,167.03 21.69 41.67 16.16 11.71
200 lei 8,993.23 46.80 44.97 17.44 12.64
500 lei 2,097.36 10.91 4.19 1.63 1.18
1000 lei 1,451.72 7.55 1.45 0.56 0.41
total 19,112.36 99.46 257.80 100 72.46
Bancnote comemorative 9.35 0.05 0.047    
Monede
1 ban 0.67 0.003 67.00 9.94 18.83
5 bani 9.35 0.04 187.00 27.75 52.56
10 bani 19.99 0.10 199.90 29.66 56.19
25 bani 44.45 0.21 177.80 26.38 49.98
50 bani 21.12 0.10 42.24 6.27 11.87
total 95.58 0.46 673.94 100 189.43
Monede comemorative 5.24 0.03 0.083    
In total 19,222.53 100 931.87   261.90

 

2013

Structura monedei naţionale în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2013

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mln. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/ Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mln. buc.) de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 73.02 0.38 73.02 26.26 20.51
5 lei 70.40 0.37 14.08 5.06 3.96
10 lei 333.05 1.75 33.30 11.98 9.36
20 lei 458.08 2.41 22.90 8.24 6.43
50 lei 2,199.08 11.55 43.98 15.82 12.36
100 lei 4,481.40 23.53 44.81 16.12 12.59
200 lei 8,100.26 42.53 40.50 14.57 11.38
500 lei 2,200.46 11.55 4.40 1.58 1.24
1000 lei 1,026.22 5.39 1.03 0.37 0.29
total 18,941.99 99.46 278.03 100 78.11
Bancnote comemorative 9.32 0.05 0.047    
Monede
1 ban 0.65 0.003 65.46 10.44 18.39
5 bani 8.81 0.05 176.20 28.11 49.50
10 bani 18.43 0.10 184.34 29.41 51.79
25 bani 39.70 0.21 158.80 25.33 44.61
50 bani 21.02 0.11 42.05 6.71 11.81
total 88.62 0.46 626.85 100 176.11
Monede comemorative 4.97 0.03 0.083    
In total 19,044.90 100 905.01   254.22

 

2012

Structura monedei naţionale în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2012

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mln. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/ Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mln. buc.) de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 68.81 0.47 68.81 30.55 19.33
5 lei 66.50 0.46 13.30 5.90 3.74
10 lei 280.66 1.93 28.07 12.46 7.88
20 lei 319.96 2.20 16.00 7.10 4.49
50 lei 1,522.07 10.46 30.44 13.51 8.55
100 lei 3,347.19 22.99 33.47 14.86 9.40
200 lei 6,004.24 41.25 30.02 13.33 8.43
500 lei 2,301.31 15.81 4.60 2.04 1.29
1000 lei 560.33 3.85 0.56 0.25 0.16
total 14,471.09 99.41 225.28 100 63.29
Monede
1 ban 0.65 0.004 64.58 11.06 18.14
5 bani 8.34 0.06 166.76 28.56 46.85
10 bani 16.94 0.12 169.42 29.02 47.60
25 bani 35.26 0.24 141.06 24.16 39.63
50 bani 21.00 0.14 42.01 7.20 11.80
total 82.20 0.56 583.83 100 164.02
Monede comemorative 3.96 0.03 0.069    
In total 14,557.24 100 809.17   227.31

 

2011

Structura monedei naţionale în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2011

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mln. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/ Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mln. buc.) de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 65.24 0.54 65.24 34.02 18.32
5 lei 57.14 0.48 11.43 5.96 3.21
10 lei 223.14 1.86 22.31 11.63 6.27
20 lei 224.45 1.87 11.22 5.85 3.15
50 lei 1,237.23 10.29 24.74 12.90 6.95
100 lei 2,917.19 24.27 29.17 15.21 8.19
200 lei 4,599.04 38.26 23.00 11.99 6.46
500 lei 2,058.81 17.13 4.12 2.15 1.16
1000 lei 557.93 4.64 0.56 0.29 0.16
total 11,940.17 99.34 191.79 100 53.87
Monede
1 ban 0.63 0.005 62.78 11.66 17.63
5 bani 7.84 0.07 156.80 29.12 44.04
10 bani 15.36 0.13 153.62 28.53 43.15
25 bani 30.86 0.26 123.46 22.93 34.68
50 bani 20.87 0.17 41.75 7.75 11.73
total 75.57 0.63 538.41 100 151.22
Monede comemorative 3.32 0.03 0.058    
In total 12,019.06 100 730.26   205.09

 

2010

Structura monedei naţionale în circulaţie la situaţia din 31 decembrie 2010

Valoarea nominală Numerar în circulaţie (mln. lei) Pondere în % Cantitatea bancnotelor/ Pondere în % Cantitatea bancnotelor/
monedelor în circulaţie monedelor pe cap
(mln. buc.) de locuitor (buc.)
Bancnote
1 leu 61.46 0.55 61.46 32.31 17.25
5 lei 62.89 0.56 12.58 6.61 3.53
10 lei 245.62 2.19 24.56 12.91 6.89
20 lei 264.71 2.36 13.24 6.96 3.71
50 lei 1,322.85 11.79 26.46 13.91 7.42
100 lei 2,902.98 25.87 29.03 15.26 8.15
200 lei 3,628.62 32.34 18.14 9.54 5.09
500 lei 2,064.86 18.40 4.13 2.17 1.16
1000 lei 594.63 5.30 0.59 0.31 0.17
total 11,148.62 99.36 190.19 100 53.37
Monede
1 ban 0.61 0.005 61.02 12.22 17.12
5 bani 7.50 0.07 150.08 30.05 42.11
10 bani 13.95 0.12 139.46 27.92 39.13
25 bani 27.60 0.25 110.40 22.11 30.98
50 bani 19.23 0.17 38.47 7.70 10.79
total 68.89 0.61 499.43 100 140.14
Monede comemorative 2.98 0.03 0.053    
In total 11,220.49 100 689.67   193.51

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).