Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2023

Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale

 

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăților de plată / furnizorilor de servicii poștale
cărora li s-a eliberat / retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată
[1]

Nr.

 

 

Denumirea societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

 

Codul fiscal (IDNO),

sediul societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

Serviciile de plată, pentru prestarea cărora s-a eliberat licența

 

Numărul și data hotărîrii privind eliberarea licenței

Seria, numărul și data de eliberare a licenței

Administratorii societății de plată/ furnizorului de servicii poștale

 

Informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței

 

 

 

 

 

Informații privind retragerea licenței

Informații privind sucursalele/ agenții de plată[2] ai societății de plată/ furnizorului de servicii poștale care are dreptul de a presta servicii de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Î.S. „Poșta Moldovei”

1002600023242,

MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).

nr. 161 din 21.08.2014

seria BNM nr. 000575 din 01.09.2014

Cojocaru Violeta

___

___

Sucursalele ÎS „Poşta Moldovei”

2.

„Plată Online” SRL

1014600010463,

MD – 2024, str. Acad. Saharov, 11, ap. (of.) 145, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).

nr. 174 din 04.09.2014

 

 

seria BNM nr. 000576 din 11.09.2014

Șencorenco Elena

 

 

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

___

Agenţii  „Plată Online” SRL

 

 

 

 

 

seria BNM nr. 000585 din 19.08.2015

Licența reperfectată urmare a modificării sediului societății la MD – 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126A, of. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Licența retrasă, conform Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 28 din 02.02.2017

3.

SC „MMPS COM” SRL

1007600063621,

MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 7).

nr. 203 din 08.10.2014

seria BNM nr. 000579 din 15.10.2014

Bambuleac Valentin

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

 

 

___

Agenţii SC „MMPS COM ” SRL

seria A MMI nr. 000473 din 01.11.2018

Licență anulată urmare a reperfectării acesteia.

 

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).

seria A MMI nr. 000478 din 20.09.2023

Licența reperfectată urmare a reîncadrării activității și modificării sediului societății la MD – 2004, str. Mihai Viteazul, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.

 

4.

„NOVA PAY” SRL

1020600046807, MD-2008, str. Barbu Lăutaru, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Activitatea descrisă la art. 4 alin. (1) pct. 6).

nr. 38 din 03.03.2022

Seria A MMI nr. 000475 din 14.03.2022

Colibaverdi Vadim

 

 

 

Agenţii  „NOVA PAY” SRL


[1] Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114  din  18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial nr.193-197/661 din 14.09.2012), servicii de plată se consideră oricare din următoarele activități:

 1. servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
 2. servicii care permit retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
 3. executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
    
  a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
    b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
 4. executarea operaţiunilor de plată în cazul în care fondurile sînt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
    a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
    b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
    c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;
 5. emiterea instrumentelor de plată, acceptarea instrumentelor de plată, acceptarea operaţiunilor de plată;
 6. remiterea de bani. 

[2] Agent de plată – persoană fizică ori juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată sau în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică.

 

Registrul societăţilor emitente de monedă electronică

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).