Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.02.2024

Lista instrucțiunilor

 

Creditarea nebancară

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024)

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea nr. 52/6 din  24.09.2015

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, approbată prin Hotărârea nr. 54/3 din  11.12.2017

 

Sectorul bancar

Extras din Instrucțiunea internă privind evaluările în scop de rezoluție

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.275/.2020 „Privind modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (în vigoare din 30.03.2021)

Instrucțiune cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin HCE al BNM nr.117 din 24.05.2018

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997

Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016

Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011

Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin HCE al BNM nr.12/2020

Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016

Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009

 

Raportări

Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.70/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121, art.492)

Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011

Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea nr. 52/6 din  24.09.2015

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, approbată prin Hotărârea nr. 54/3 din  11.12.2017

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și