• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.04.2020

Lista instrucțiunilor

 

Reglementare:

Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (în vigoare din 01.04.2020, cu excepția prevederilor care vizează notificarea, luarea la evidență și raportarea în formă electronică a angajamentelor externe, care vor intra în vigoare la 07.08.2020)

Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere

Hotărârea CE al BNM nr. 87 din 6.04.2017 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii"

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997

Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”

Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016

Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011

 

Piaţa financiară:

- Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere, aprobat prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor nr.08/3-1/99 din 26.03.2009

 

Raportări:

- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019

Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011

- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011

Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și