• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.03.2021

CDIS - Metadate

 

Ancheta Coordonată a Investiţiilor Directe (Coordinated Direct Investment Survey - CDIS) este un proiect de colectare a datelor statistice la nivel global, lansat în anul 2009 de către Fondul Monetar Internațional (FMI) cu scopul de a îmbunătăţi calitatea și accesul la statistica privind stocurile investiţiilor directe cu detaliere sporită.

Abordarea utilizată în cadrul CDIS se bazează pe principiile descrise în:

 

CDIS în Republica Moldova


Cuprinderea

Sondajul CDIS a fost realizat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2010 şi a inclus 2,945 de întreprinderi cu capital străin (aproape toate întreprinderile active). În prezent, anual la sondaj participă circa 3,500 de întreprinderi, inclusiv bănci licențiate, alte societăți financiare și societăți nefinanciare. Statistica CDIS în Moldova nu include date privind: investițiile sub formă de procurări de imobile; investițiile rezidenților moldoveni peste hotare; investițiile între companii înrudite (care au același investitor direct comun).


Sursele de date

Sursele principale de informații pentru CDIS sunt: (i) baza de date a rapoartelor statistice ale agenților economici (cu excepția băncilor licențiate) „1-Invest” („Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții”); (ii) baza de date a rapoartelor din cadrul SNC “Prezentarea situațiilor financiare” ale agenților economici, colectate de Biroul Național de Statistică și prelucrate de Banca Națională a Moldovei pentru raportorii chestionarului „1-Invest”; (iii) rapoartele cu privire la acţionarii băncilor licențiate; (iv) rapoartele privind situaţia modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate. Surse suplimentare sunt rapoartele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind tranzacţiile cu valori mobiliare cu participarea nerezidenţilor și informația colectată în cadrul Sistemului de raportare a tranzacțiilor internaționale de la băncile licențiate.


Principiile de evaluare

Atât pentru investițiile sub formă de participații la capital și acțiuni, cât și pentru cele sub formă de instrumente de datorie (împrumuturi, credite comerciale și alte angajamente) se utilizează principiul “valorii de bilanț”.

Principiul “valorii de bilanț” presupune evidenţa în baza soldurilor raportate de întreprinderi la valoarea de bilanţ. Înregistrările contabile se ţin în lei moldoveneşti și se recalculează la rata de schimb de la sfârșitul perioadei pentru a obține soldul exprimat în dolari SUA.


Diferența față de alte statistici privind investițiile directe

Statistica CDIS este prezentată conform principiului direcțional (în economia națională / peste hotare), spre deosebire de statistica investițiilor directe din poziția investițională internațională ce se prezintă conform principiului active / pasive, ceea ce constituie principalul motiv al deosebirii indicatorilor. De asemenea, Agenția Servicii Publice (ASP) oferă la solicitare informații despre entitățile economice cu participare străină la capital, care includ intrările de capital înregistrate la momentul fondării întreprinderii, fără emisiile suplimentare ulterioare şi alte schimbări; de asemenea, în informațiile ASP nu se face distincție între investițiile directe și investițiile de portofoliu.


Alte mențiuni

Actualmente sunt disponibile datele CDIS privind investițiile străine directe în economia națională, iar statistica privind investițiile directe peste hotare ale rezidenților moldoveni deocamdată nu se compilează din lipsă de surse de informații detaliate. Datele publicate sunt anuale și reflectă situația de la sfârșitul anului calendaristic, sunt prezentate separat pentru capitalul propriu și instrumentele de datorie. Distribuția geografică a ISD este reflectată conform țării investitorului nemijlocit.

Pe site-ul BNM în Baza de date interactivă sunt disponibile datele CDIS anuale începând cu anul 2009, în distribuție pe ramuri și geografică, pe țări și regiuni (UE, CSI și restul lumii). Distribuția pe activități economice este disponibilă la nivel de total, dar și combinat pe regiuni geografice, conform clasificatoarelor CAEM (NACE rev. 1.1) pentru anii 2009-2015 și CAEM-2 (NACE rev.2) din anul 2016. De asemenea, statistica CDIS în distribuție geografică și pe instrumente poate fi accesată și pe site-ul FMI.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).