• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.08.2017

CDIS - Metadate

 

Ancheta Coordonată a Investiţiilor Directe (Coordinated Direct Investment Survey - CDIS) este un proiect de colectare a datelor statistice la nivel global, lansat în anul 2009 de către Fondul Monetar Internațional (FMI) cu scopul de a îmbunătăţi calitatea și accesul la statistica privind stocurile investiţiilor directe.

Abordarea utilizată în cadrul CDIS se bazează pe principiile descrise în:

 

CDIS în Republica Moldova

 

Cuprinderea

Sondajul CDIS a fost realizat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2010 şi a inclus 2,945 de întreprinderi cu capital străin direct (aproape toate întreprinderile active). În prezent, anual la sondaj participă circa 3,500 de întreprinderi, inclusiv bănci licențiate, alte societăți financiare și societăți nefinanciare. Statistica CDIS în Moldova nu include date privind: investițiile sub formă de procurări de imobile; investițiile rezidenților moldoveni peste hotare; investițiile între companii înrudite (care au același investitor comun).

 

Sursele de date

Sursele principale de informații pentru CDIS sunt: (i) rapoartele statistice „1-Invest” privind investițiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și (ii) situațiile financiare ale agenților economici, colectate de Biroul Național de Statistică și prelucrate de Banca Națională a Moldovei. Sursa suplimentară sunt rapoartele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind tranzacţiile cu valori mobiliare cu participarea nerezidenţilor.

 

Principiile de evaluare

Pentru investițiile sub formă de acțiuni și participații la capital se utilizează principiul “valorii de bilanț”, iar pentru cele sub formă de instrumente de datorie (împrumuturi, credite comerciale, depozite și alte angajamente) – valoarea nominală.

Principiul “valorii de bilanț” presupune evidenţa în baza stocurilor raportate de întreprinderi la valoarea de bilanţ. Înregistrările contabile se ţin în lei moldoveneşti și se recalculează la rata de schimb de la sfârșitul perioadei pentru a obține stocul exprimat în dolari SUA.

Valoarea nominală” este definită ca suma pe care debitorul o datorează creditorului, care cuprinde suma principalului restant și suma dobânzilor acumulate și neachitate.

 

Diferența față de alte statistici privind ISD

Statistica CDIS este prezentată conform principiului direcțional (în economia națională/peste hotare), spre deosebire de statistica ISD din poziția investițională internațională ce se prezintă conform principiului active/pasive, ceea ce constituie principalul motiv al necorespunderii. De asemenea, Camera Înregistrării de Stat (CÎS) publică un șir de statistici despre investiţiile străine în capitalul social, care includ intrările de capital înregistrate doar la momentul înfiinţării întreprinderii, fără emisiile suplimentare ulterioare şi alte schimbări; de asemenea, în statistica CÎS nu se face distincție între investițiile directe și investițiile de portofoliu.

 

Alte mențiuni

Actualmente sunt disponibile datele CDIS în partea ce ține de investițiile străine directe în economia națională, iar statistica privind investițiile directe peste hotare ale rezidenților moldoveni deocamdată nu se compilează. Datele publicate sunt anuale și reflectă situația de la sfârșitul anului calendaristic. Distribuția geografică a ISD este reflectată conform țării investitorului nemijlocit.

Pe site-ul BNM în Baza de date interactivă sunt disponibile datele CDIS anuale începând cu anul 2009, în distribuție pe ramuri și geografică. De asemenea, statistica CDIS în distribuție geografică și pe instrumente poate fi accesată și pe site-ul FMI.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).