• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

În luna ianuarie 2024, baza monetară s-a micșorat cu 717,8 milioane lei (-0,9 la sută) față de luna decembrie 2023 și a constituit 81 653,1 milioane lei, fiind cu 11,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 31 ianuarie 2024, activele oficiale de rezervă au constituit 5 395,41 mil. dolari SUA, în scădere cu 57,73 mil. dolari SUA în comparație cu 29 decembrie 2023, când acestea au însumat  5 453,14 mil. dolari SUA.

În luna decembrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 2 108,8 milioane lei (+2,6 la sută) față de luna precedentă și a constituit 82 371,0 milioane lei, fiind cu 9,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Sistemul bancar al Republicii Moldova a încheiat anul 2023 cu rezultate pozitive. Totodată, Banca Națională a întreprins măsurile necesare de supraveghere bancară pentru a asigura stabilitatea și viabilitatea sistemului bancar al Republicii Moldova.

La 29 decembrie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 5 453,14 mil. dolari SUA, în creștere cu 293,43 mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2023, când acestea au însumat  5 159,71 mil. dolari SUA.

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2023, contul curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 599,24 mil. USD, contul de capital a înregistrat un excedent de 24,80 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 633,63 mil. USD. La 30.09.2023, poziția investițională internațională a constituit -6 452,75 mil. USD, iar datoria externă a totalizat 9 763,88 mil. USD.

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 599,24 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 24,80 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 633,63 mil. USD. La 30.09.2023, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 452,75 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 763,88 mil. USD.

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 599,24 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 24,80 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 633,63 mil. USD.

Conform datelor preliminare, poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.09.2023, a totalizat -6 452,75 mil. USD (sau -41,2 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se cu 4,3 la sută, față de situația de la sfârșitul anului 2022.

Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 1,8 la sută comparativ cu sfârșitul anului 2022 și la 30.09.2023 a totalizat 9 763,88 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 62,4 la sută, fiind cu 3,7 p.p. mai mic față de 31.12.2022.

În luna noiembrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 1 504,4 milioane lei (+1,9 la sută) față de luna precedentă și a constituit 80 262,2 milioane lei, fiind cu 7,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 482,26 mil. USD, contul de capital a înregistrat un excedent de 20,18 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 437,66 mil. USD. Poziția investițională internațională a constituit -6 184,84 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 593,32 mil. USD.

La 30 noiembrie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 5 159,71 mil. dolari SUA, în creștere cu 79,38 mil. dolari SUA în comparație cu 31 octombrie 2023, când acestea au însumat 5 080,33 mil. dolari SUA.

Situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice, depozitelor persoanelor juridice.

În luna octombrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 413,2 milioane lei (+0,5 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 757,8 milioane lei, fiind cu 7,6 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 31 octombrie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,33 mil. dolari SUA, în creștere cu 198,40 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2023, când acestea au însumat  4 881,93 mil. dolari SUA.

În luna septembrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 161,9 milioane lei (+0,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 344,6 milioane lei, fiind cu 9,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 29 septembrie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 881,93 mil. dolari SUA, în creștere cu 63,96 mil. dolari SUA în comparație cu 30 august 2023, când acestea au însumat  4 817,97 mil. dolari SUA.

Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2023, contul curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 409,69 mil. USD, contul de capital a înregistrat un excedent de 11,65 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 413,92 mil. USD. La 30.06.2023, poziția investițională internațională a constituit -6 613,27 mil. USD, iar datoria externă a totalizat 10 242,00 mil. USD.

Vezi mai mult