• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

În luna aprilie 2023, baza monetară  s-a majorat cu 1 713,5 milioane lei (+2,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 76 122,9 milioane lei, fiind cu 34,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 28 aprilie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 852,82 mil. dolari SUA, în creștere cu 173,47 mil. dolari SUA în comparație cu 31 martie 2023, când acestea au însumat 4 679,35 mil. dolari SUA.

Banca Națională a Moldovei a organizat evenimentul „Descoperă lumea datelor la BNM” destinat economiștilor, statisticienilor cu experiență și proaspeților absolvenți pasionați de domeniul bancar și cel al datelor.

În luna martie 2023, baza monetară s-a majorat cu 1 172,2 milioane lei (+1,6 la sută) față de luna precedentă și a constituit 74 409,4 milioane lei, fiind cu 26,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Banca Națională a Moldovei organizează pe data de 26 aprilie 2023 un eveniment cu genericul „Descoperă lumea datelor la BNM”.

La 31 martie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 679,35 mil. dolari SUA, în creștere cu 137,33 mil. dolari SUA în comparație cu 28 februarie 2023, când acestea au însumat  4 542,02 mil. dolari SUA.

Conform datelor preliminare, în anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 275,20 mil. USD, contul de capital a înregistrat un excedent de 20,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD. La 31.12.2022, poziția investițională internațională a constituit -6 041,22 mil. USD, iar datoria externă a totalizat 9 457,80 mil. USD.

Conform datelor preliminare, în anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 275,20 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 20,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD. La 31.12.2022, poziţia investiţională internaţională a constituit  6 041,22 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 457,80 mil. USD.

Conform datelor preliminare, în anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 275,20 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 20,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD.

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit  6 041,22 mil. USD (sau  41,9 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 15,8 la sută.

Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova pe parcursul anului 2022, a crescut cu 8,0 la sută și la 31.12.2022 a totalizat 9 457,80 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 65,6 la sută, cu 1,6 p.p. mai mare față de 31.12.2021.

În luna februarie 2023, baza monetară s-a micșorat cu 244,6 milioane lei (-0,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 73 237,2 milioane lei, fiind cu 29,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 28 februarie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 542,02 mil. dolari SUA, în descreștere cu 60,68 mil. dolari SUA în comparație cu 31 ianuarie 2023, când acestea au însumat 4 602,70 mil. dolari SUA.

Pe parcursul anului 2022, sectorul bancar a făcut față cu succes provocărilor externe, iar BNM a continuat procesul de supraveghere prudențială a băncilor, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea asigurării stabilității și viabilității sistemului bancar.

În luna ianuarie 2023, baza monetară s-a micșorat cu 1 497,8 milioane lei (2,0 la sută) față de luna precedentă și a constituit 73 481,8 milioane lei, fiind cu 27,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

La 31 ianuarie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 602,70 mil. dolari SUA, în creștere cu 128,53 mil. dolari SUA în comparație cu 30 decembrie 2022, când acestea au însumat 4 474,17 mil. dolari SUA.

În luna decembrie 2022, baza monetară s-a majorat cu 583,4 milioane lei (0,8 la sută) față de luna precedentă și a constituit 74 979,6 milioane lei, fiind cu 30,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Pentru asigurarea stabilității sectorului bancar și având în vedere evaluarea prudentă a riscurilor semnificative de natură geopolitică, energetică, inflaționistă, dar și macroeconomică, Banca Națională a Moldovei a stabilit prioritățile în materie de supraveghere.

La 30 decembrie 2022, activele oficiale de rezervă au constituit 4 474,17 mil. dolari SUA, în creștere cu 199,72 mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2022, când acestea au însumat 4 274,45 mil. dolari SUA.

Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova pe parcursul trimestrului III 2022, nu s-a schimbat esențial (+1,4 la sută față de 31.12.2021) și a totalizat 8 885,50 mil. USD la 30.09.2022. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 62,1 la sută, cu 2,0 p.p. mai mică față de 31.12.2021.

Vezi mai mult